Aanmeldingsformulier Mountainbikevereniging Havelte e.o.

* Heeft u binnen 4 dagen na aanmelding niets van ons vernomen, neem dat contact op met ledenadministratie@mtbhavelte.nl. Vanwege een technische storing komen niet alle formulieren correct bij ons aan. Excuses voor het ongemak.

Door het versturen van dit formulier verleent u tot wederopzegging machtiging aan MTB Havelte e.o. om de verschuldigde contributie af te schrijven.

Indien u het niet eens bent met deze machtiging kunt u, gedurende 56 dagen na afschrijving van de contributie, uw bank opdracht geven om dit bedrag terug te boeken.