Historie - Lid worden - NTFU

Historie
De Mountainbikevereniging Havelte e.o. is op 6 februari 1998 opgericht door een groep enthousiaste bikers. De gedachte hierbij was dat men een goede gesprekspartner zou willen zijn voor landeigenaren met wie men graag wilde onderhandelen over de aanleg van een vaste MTBroute in de omgeving van Havelte. Tevens waren er allerlei ideeën om o.a. de jeugd te gaan stimuleren en om één keer in het jaar een MTB-wedstrijd te organiseren.

Toen had niemand kunnen vermoeden dat de vereniging anno 2021 rond de 450 leden telt. Uniek is het feit dat de vereniging inmiddels 5 permanente MTB-routes beheert in en om Havelte (groen, blauw, rood e oranje) en Steenwijk (de bruine route).

Doelstelling
Het doel van de vereniging is het mountainbiken, in de meest brede zin van het woord, te bevorderen. Daarbij hanteren we als uitgangspunt dat de zorg voor een verantwoord gebruik van onze mooie omgeving belangrijk is. Mens en dier dienen geen last van elkaar te hebben. Wij willen, samen met andere gebruikers, genieten van de mooie omgeving. Dat betekent dat de veiligheid voor de rijders en andere gebruikers zo veel mogelijk gewaarborgd moet zijn. We doen verder veel aan scholing en opleidingen voor de leden. De jeugd heeft daarbij de grootste prioriteit. Onze activiteiten zijn:
- Het geven van verantwoorde trainingen voor jeugd en volwassenen
- Het organiseren van toertochten
- Het organiseren van wedstrijden
- Het organiseren van jeugddagen en clinics
- Het instandhouden van de 5 vaste MTB-routes en het zijn van een professionele gesprekspartner voor de terreineigenaren, de gemeenten, de NTFU en KNWU.

 

Lid worden?

Dan kunt u het digitale aanmeldingsformulier invullen.
Na ontvangst van het formulier kunnen de administratieve zaken (pasje, incasso contributie, aanmelding NTFU) afgehandeld worden.

Wijzigingen?

Bent u verhuisd, is uw email adres veranderd of uw bankrekeningnummer gewijzigd of wilt u een andere wijziging van uw gegevens doorgeven, laat het ons weten d.m.v. ons digitale wijzigingsformulier.

Afmelden als lid

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar en kan zowel schriftelijk als via e-mail.
Indien gewenst ontvang u via e-mail een bevestiging van uw opzegging.

ledenadministratie@mtbhavelte.nl

Lid worden?
Om lid te worden kun je het digitale aanmeldingsformulier invullen. Na ontvangst van het formulier worden de administratieve zaken (pasje, incasso contributie, aanmelding NTFU) afgehandeld. Betaling is alleen mogelijk d.m.v. automatische incasso.

IBAN:  NL59 RABO 0363 3184 10

Wijzigingen?
Ben je verhuisd, is je e-mailadres veranderd of je bankrekeningnummer gewijzigd of wil je een andere wijziging van uw gegevens doorgeven, laat het ons weten via het  digitale wijzigingsformulier.

Kosten lidmaatschap
Voor 2023 is in de algemene ledenvergadering de volgende contributieladder vastgesteld:

 

Categorie Leeftijd contributie XL Lidmaatschap
Jeugd t/m 13 jaar € 22,- € 32,-
Junior 14 t/m 17 jaar € 43,- € 70,-
Senior 18 jaar en ouder € 55,- € 90,-
M-lid € 17,-
Steunlid € 25,-

 

Voor de indeling naar leeftijdscategorieën wordt de NTFU-regel gevolgd: in het jaar van verjaren geldt de nieuwe categorie.

Het XL-lidmaatschap kan ingaan bij aanmelding vanaf 1 augustus en loopt door tot 31 december van het volgende jaar (je betaalt contributie voor 17 maanden). Het alternatief is dat je voor beide jaren de volledige contributie betaalt of per 1 januari van het nieuwe jaar lid wordt.

Een M-lidmaatschap is een 2e lidmaatschap voor leden die al via een andere vereniging bij de NTFU zijn aangesloten. Via het steunlidmaatschap kun je de vereniging als donateur steunen, je wordt hiermee geen lid van de NTFU.

Incassomomenten 

Voor alle huidige leden geldt, dat de contributie in februari wordt geïncasseerd.

Lid geworden in periode 1-2 t/m 31-7 (februari t/m juli), dan volgt incasso in augustus.

Lid geworden in periode 1-8 t/m 31-1 (augustus t/m januari), dan volgt incasso in februari.

Bovenstaande geldt ook voor KNWU leden.

 

Afmelden als lid

Looptijd
Het lidmaatschap van de Mountainbikevereniging Havelte e.o. kent een looptijd per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. Als je gedurende het kalenderjaar lid wordt eindigt je lidmaatschap in dat kalenderjaar per 1 januari van het volgende jaar. De contributie wordt niet naar rato berekend.

Opzeggen
Het lidmaatschap van de Mountainbike Vereniging Havelte e.o. wordt ieder jaar automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap kan aleen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@mtbhavelte.nl met de vermelding ‘opzegging + naam van het lid”.

Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd door dit te melden aan een trainer of via
een WhatsApp bericht of gelijkwaardig.

De opzegging moet vóór 1 december bij de Mountainbikevereniging  Havelte e.o. binnen zijn. Op die manier kunnen wij het juiste aantal leden op tijd aan de NTFU en KNWU doorgeven, zodat de vereniging niet teveel hoeft af te dragen. Je blijft lid tot het einde van het kalenderjaar. Het restant van het betaalde lidmaatschapsgeld wordt niet terugbetaald.

Voor alle huidige leden geldt, dat de contributie in februari (in het nieuwe jaar) wordt geïncasseerd, mits voor 1 december is opgezegd (in het huidige jaar), via e-mail; ledenadministatie@mtbhavelte.nl

Leden die na 1 december opzeggen en dus te laat zijn, dan volgt voor MTB Havelte wel een NTFU afdracht (ca. €40,-) en volgt de incasso in februari.

Ga je de incasso achteraf storneren (het bedrag stond op onze Rabo rekening), dan wordt je direct afgemeld bij NTFU. Dit geld voor iedereen die gaat storneren zonder redenen vermeldt naar ledenadministatie@mtbhavelte.nl.

Je wordt dan direct uitgeschreven bij de NTFU en/ of KNWU.

Kan de incasso niet plaatsvinden in februari i.v.m. te laag saldo, volgt een nieuwe incasso in augustus.

Kan je de contributie niet betalen, dan zie we graag een reactie. Eventueel kan je in aanmerking voor een financiële bijdrage, zie www.jeugdfondssportencultuur.nl

NFTU-lidmaatschap

Als u lid wordt van onze vereniging en 14 jaar of ouder bent, dan wordt u automatisch lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)! Dit is de overkoepelende organisatie van de toerfietsverenigingen in Nederland. Voordelen: u bent verzekerd tijdens toertochten en trainingen (Schade? klik  hier voor info), korting bij deelname aan een NTFU fietstoertocht en 4 keer per jaar ontvangt u het NTFU Fietssport Magazine. Meer informatie omtrent de NTFU vindt u op www.ntfu.nl/
Voor het gebruik van de mountainbikeroute is het lidmaatschap van een NFTU of KNWU vereniging verplicht. De route ligt op particulier terrein en mag alleen gebruikt worden door mensen die zich kunnen legitimeren met een lidmaatschap van de NTFU / KNWU.

Voor leden die jonger zijn dan 14 jaar is het ook de mogelijk om lid te worden van de NFTU. Reden kan zijn dat de fiets dan verzekerd is voor grotere schades. U kunt zich hiervoor aanmelden. De contrubutie voor dat jeugdlid wordt dan verhoogd tot € 40,00 per jaar. Dit is hetzelfde bedrag als de jeugd tot 18 jaar.

Hieronder vind je nog informatie voor als je (officiële) wedstrijden wilt rijden. Om wedstrijden te kunnen rijden heb je een KNWU-lidmaatschap nodig met daarnaast een startlicentie of een wedstrijdlicentie. Dit hangt af van het soort wedstrijden dat je wilt gaan rijden. Aanmelden voor het KNWU-lidmaatschap kan via wedstrijd@mtbhavelte.nl, waarna je zelf je (start)licentie kunt aanvragen via "mijnknwu".

KNWU-lidmaatschap
Het basislidmaatschap KNWU heet per 1 januari 2021 KNWU-lidmaatschap. De belangrijkste verandering is dat je hiermee geen (inter)clubwedstrijden, afdelingswedstrijden, Nederlandse kampioenschappen voor clubs en/of nationale wedstrijden meer kunt rijden. Uiteraard kun je met jouw lidmaatschap gebruik blijven maken van de speciale ledenvoordelen. Ook draag je met jouw lidmaatschap bij aan de belangenbehartiging van de Nederlandse wielersport, het in stand houden van de Nederlandse wieler-infrastructuur en het mogelijk maken van opleidingsmogelijkheden voor kaderleden en sportstimuleringsprojecten.

Introductie startlicentie
Vanaf 2021 introduceert de KNWU, naast de bestaande wedstrijdlicenties, een startlicentie. Deze laagdrempelige licentie is geschikt voor leden die nieuw zijn in de wedstrijdsport en/of geen interesse hebben in het rijden van (inter)nationale wedstrijden, competities en/of kampioenschappen. Maar dus wel graag aan lokale en regionale wedstrijden willen meedoen.

Let op: ook BMX-rijders hebben een startlicentie nodig om mee te kunnen doen aan afdelingswedstrijden.

De startlicentie is, net als de andere licenties, een kalenderjaar geldig. De voordelen van de wedstrijdlicentie, zoals je die kent, blijven ongewijzigd. Om een startlicentie aan te kunnen vragen, heb je een KNWU-lidmaatschap nodig. Het KNWU-lidmaatschap wordt ook goedkoper voor clubleden, namelijk € 7,- i.p.v. € 14,-