Nieuws

Uitnodiging Ledenvergadering. 22 maart

ledenvergaderingHierbij nodigen wij de leden van de Mountainbikevereniging Havelte en omgeving uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op woensdag 22 maart 2017 om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum de Veldkei in Havelte.

 

Agenda:

1. Opening

2. Verslag ledenvergadering 16 november 2016

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Financiën

4.1. Rekening/verslag 2016 (jaarstukken worden op de vergadering uitgereikt)

4.2. Beoordeling financiële stukken door de kascommissie

4.3. Begroting 2017

5. Bestuursverkiezing

5.1. Het bestuur stelt voor om Rik Smit en Marieke Bakker toe te laten treden tot het bestuur. Rik zal zich gaan bezighouden met de wedstrijden voor de jeugd en Marieke gaat zich inzetten voor de recreatieve jeugd.

5.2. Petra Haverman en Herbert van Brussel zijn aftredend en herkiesbaar.

5.3. Wolter Bosscha is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Wolter de functie van voorzitter te laten vervullen.

6. Activiteitenplanning 2017

6.1. Afdeling coördinatie trainers

6.2. Wedstrijdafdeling

6.3. Route en terreinen

6.4. Activiteiten

6.5. Recreatieve jeugd

6.6. Wedstrijdgroep jeugd

7. Leden

7.1. Steunlidmaatschap

8. Huldiging vrijwilliger van het jaar 2016

9. Rondvraag en sluiting

10. Pauze

 

Programma na de pauze:

Na de pauze informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

Rond 22.00 uur zal de avond worden afgesloten.

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

  • za 6 april start zomerseizoen zaterdagmiddag jeugd
  • za 27 april Rabobank...

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu