Nieuws

Ledenvergadering 14 maart

ledenvergaderingSecretaris
 
 

Hierbij nodigen wij de leden van de Mountainbikevereniging Havelte en omgeving uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op woensdag 14 maart 2018 om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum de Veldkei in Havelte.

 

Agenda:

1. Opening

2. Verslag ledenvergadering 15 november 2017

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Financiën

4.1. Rekening/verslag 2017 (jaarstukken worden op de vergadering uitgereikt)

4.2. Beoordeling financiële stukken door de kascommissie

4.3. Begroting 2018

5. Bestuursverkiezing

5.1. Peter Beijne is aftredend en herkiesbaar.

6. Activiteitenplanning 2018

6.1. Afdeling coördinatie trainers

6.2. Wedstrijdafdeling

6.3. Route en terreinen

6.4. Activiteiten

6.5. Recreatieve jeugd

6.6. Wedstrijdgroep jeugd

7. Leden

8. Huldiging vrijwilliger van het jaar 2017

9. Rondvraag en sluiting

10. Pauze

 

Programma na de pauze:

Na de pauze informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

Rond 22.00 uur zal de avond worden afgesloten.

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu