Nieuws

Baantraining in Assen

KNWU-normaal-vectorAan bestuur en trainers van de vereniging

Beste mensen,

Er ligt een prachtige houten kombaan in Assen. Vanuit het meerjaren beleidsplan 2016-2020 heeft KNWU district Noord als doelstelling dat er o.a. vanuit het STDC budget, baan-activiteiten georganiseerd gaan worden om de baansport in het noorden tot ontwikkeling te brengen. Ook in 2018 gaan we dat uitvoeren en hiervoor hebben we diverse data vastgelegd op het Regionaal wielercentrum Noord (RWN) in Assen.

Voor wie is deze training:

ALLE licentiehouders uit ons district kunnen deelnemen aan de training.

Het doel van de baantraining:

Zoveel mogelijk stimuleren kennis te maken met het baanwielrennen v.w.b. de mogelijkheden die het heeft als wedstrijdsport maar ook als ideale trainings mogelijkheid voor de verbetering van "je skills" voor de andere fietsdiscipline(s), die je beoefent.

Het district neemt de kosten voor de huur voor de baan voor haar rekening om op een (financieel) laagdrempelige wijze kennis te kunnen maken met het baanwielrennen.

Vanaf welke leeftijd:

Het is bedoeld voor iedereen vanaf 10 jaar, baanervaring is niet vereist maar geef dit vooraf wel even aan bij de baantrainer. Hij/zij heeft aanvullend aan zijn/haar WT3 opleiding een extra opleiding voor baantrainer met goed gevolg afgerond en houdt rekening met de onbekendheid. D.m.v. diverse oefeningen wordt je vertrouwd gemaakt met de baan.

Welke data zijn vastgelegd?

Woensdag 16 mei 19.00-20.00uur

Woensdag 30 mei 19.00-20.00uur

Woensdag 13 juni 19.00-20.00uur

Woensdag 27 juni 19.00-20.00uur

Woensdag 11 juli 19.00-20.00uur

Woensdag 25 juli 19.00-20.00uur

Woensdag 5 september 19.00-20.00uur

Woensdag 19 september 19.00-20.00uur

Woensdag 3 oktober 19.00-20.00uur

Zijn er kosten aan verbonden?

Indien je in het bezit bent van je eigen baanfiets zijn er geen kosten aan verbonden. Heb je die niet geen nood, dan kun je een baan fiets huren (voor de kleinere maten is er de groene FROG € 3,- p/st, voor de grotere maten is er de Ridley € 5,- p/st). De fietshuur kan ter plekke afgerekend worden. Vergeet niet je huidige frame maat, afmeting hart trapas/top zadel en vergeet niet je race handschoenen. Een bidon naast de baan is ook niet verkeerd.

Het betreft een open training op de baan VOL = VOL.

Mocht de baan i.v.m. weeromstandigheden gesloten worden, dan kan er getraind worden op de asfaltbaan. Wel je eigen wegfiets meenemen!

Met vr. gr.

Johan Buurmeijer

STDC KNWU district Noord

Voor opgave: wielerdrome@gmail.com

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

  • za 6 april start zomerseizoen zaterdagmiddag jeugd
  • za 27 april Rabobank...

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu