Nieuws

Ledenvergadering woensdag 11 maart

Hierbij nodigen wij de leden van de Mountainbikevereniging Havelte e.o. uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum de Veldkei in Havelte.


Agenda:
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 13 november 2019 (bijgevoegd)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Financiën
4.1. Rekening/verslag 2019 (jaarstukken worden op de vergadering uitgereikt)
4.2. Beoordeling financiële stukken door de kascommissie
5. Bestuursverkiezing
5.1. Herbert van Brussel (trainerszaken) aftredend en niet herkiesbaar. Tot 24 uur voor de vergadering kunnen er
kandidaten worden aangemeld bij de secretaris (secretaris@mtbhavelte.nl)
5.2. Rik Smit (wedstrijden) aftredend en herkiesbaar.
5.3. Voor de vacature penningmeester hebben we Andre Lenting bereid gevonden deze in te vullen. (de financiële
administratie wordt uitgevoerd door Klaas Jan Heijs, dit zal zo blijven)
6. Activiteitenplanning 2020
6.1. Coördinatie trainers
6.2. Wedstrijdafdeling
6.3. Route en terreinen
6.4. Activiteiten
6.5. Jeugd
7. Leden
8. Huldiging vrijwilliger van het jaar 2019
9. Rondvraag en sluiting
10. Pauze


Programma na de pauze:


Na de pauze informeel samenzijn onder het genot van een drankje.
Rond 22.00 uur zal de avond worden afgesloten.

 

Lees hier het verslag van de laatste ledenvergadering. 

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

 

  • di 15 september - sluitingsdag

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu