Nieuws

Ledenvergadering - verslag

Vrijwilliger vhj 2019

Afgelopen woensdagavond stond in het teken van de ledenvergadering van MTB-Havelte e.o.

 

Traditiegetrouw opent de voorzitter de vergadering en neemt aansluitende de notulen van de vorige vergadering door.

Op de agenda staan de vaste punten, zoals een verslag van de penningmeester en de bestuursverkiezing. De functie van penningmeester is inmiddels ingenomen door André Lenting, hij heeft de aanwezige leden meegenomen in zijn verhaal over de inkomsten en uitgaven van de verenging. Ook altijd een spannend onderwerp op de agenda is de bestuursverkiezing, wie blijft, wie neemt er afscheid en wie neemt het over.

De functie wedstrijdzaken is in de handen van Rik Smit gebleven. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en dit is met applaus akkoord bevonden.

We gaan helaas binnenkort afscheid nemen van Herbert van Brussel, hij is verantwoordelijk voor de trainerszaken. Maar in de wandelgangen gaat het gerucht dat er een zeer geschikte kandidaat rondloopt binnen de vereniging en uit een betrouwbare bron is vernomen dat deze zich al heeft aangemeld en dat er gesprekken volgen. We wachten het in spanning af. Er volgen verslagen van diverse verantwoordelijken uit de afdeling jeugd, activiteiten, wedstrijden, routes en terreinen.

 

De voorzitter kondigt het volgende agendapunt aan, punt 8 de vrijwilliger van het jaar 2019. De hele avond gonsden er al geluiden over wie er dit jaar de prachtige titel in ontvangst mag nemen. Het was het wachten zeker waard, er werden niet 1 maar 2 vrijwilligers uitgeroepen. Het duo Henk Hoogeveen en Martinus Koning werden naar voren geroepen om deze titel in ontvangst te nemen. Waarom dit jaar nu twee? Dit stel is een duo, waar de vereniging maar hulp nodig heeft, dan zijn deze twee samen in beeld. Deze twee zijn o.a. op bijna ieder evenement te zien, de ene keer achter de schermen, de andere keer voor de schermen.

Ze ontvingen uit de handen van de voorzitter een prachtige sculptuur en een bos bloemen.

Na de huldiging en de rondvragen wordt de avond informeel afgesloten.

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

 

  • di 15 september - sluitingsdag

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu