Nieuws

contributie 2016

penningmeesterBeste leden,

 

In de ledenvergadering van 18 november 2015 jongstleden hebben we enkele lopende zaken van het afgelopen jaar de revue laten passeren, alsook de activiteitenplanning en de begroting van het jaar 2016.

Eén van de belangrijkste punten en wijziging voor 2016 is de contributie en de bijdrage voor actief trainende leden. Over deze onderwerpen hebben we uitgebreid gediscussieerd. De conclusie is dat als we als vereniging onze ambities willen realiseren, zoals het realiseren van enkele projecten (bikepark) en het professionaliseren van de trainingen, we er niet aan ontkomen om de voorgestelde wijzigingen door te voeren. De contributie per categorie staat in onderstaande tabel opgenomen

Jeugd € 20

Junior € 40 *

Senior € 50

Steunlid € 15

Oktoberlid € 70

* In het bestuursbericht no. 8 van december staat ten onrechte een bedrag van € 35 genoemd

De inning in van de contributie zal uiterlijk in de maand februari plaatsvinden aan de hand van automatische incasso.

De toeslag voor de volwassen leden die wekelijks trainen en voor de leden van de Jeugdselectie zal een extra bijdrage van € 20 voor 2016 in rekening worden gebracht. Een inventarisatie is gemaakt van de actief trainende leden zal bij aanvang van de zomertraining in de maanden juni/juli worden gemaakt, waarna deze bijdrage separaat worden geïnd via automatische incasso.

 

Met vriendelijke groet,

J.G.H. van Aartsen

Namens het bestuur

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu