Nieuws

Bestuursbericht no 1, januari 2016

bestuurBeste leden, op woensdag 20 januari heeft het bestuur vergaderd. De bijeenkomst was voor de tweede keer bij Jorge van Aartsen in Wapserveen. Hij was in aanraking gekomen met moeder aarde en dat leverde veel malheur op. Dus op naar Wapserveen. Ook hadden we een gast die eens wilde kijken wat er zo in het bestuur rond ging: Jorden de Vries uit Meppel.

 

De vergaderpunten zijn geweest:

 • Het ledenaantal per 1 januari 2016 is 471. Aan het eind van het jaar zijn er altijd opzeggingen. Nu beginnen we met een schone lei en kunnen weer groeien.
 • Informatie over de contributie. Jorge van Aartsen heeft een brief opgesteld met informatie over de contributie 2016. Deze wordt binnenkort op de website geplaatst. Daarin staat ook informatie over de afhandeling van de kosten voor meerdere trainingen.
 • Aanvraag subsidie NTFU. Herbert en Wolter bereiden een aanvraag voor bij de NTFU met betrekking tot jeugdsubsidie ten behoeve van ons Jeugdplan. De bond wil verenigingen stimuleren meer te investeren in de Jeugd.
 • Groot onderhoud route Havelte Oost (Holtinger zand/Groene route). Zaterdag hebben 16 stoere mannen een begin gemaakt met het 365 dagen rijklaar maken van de Groene route. Het gebied is enorm nat en daarom zullen er binnenkort meerdere vrachtwagens vol zand ingebracht moeten worden. Op onze site staat al een mooie rapportage.
 • Ledenvergadering. We bespreken de voorjaarsvergadering van woensdag 16 maart door. De vraag is "hoe kunnen we meer mensen op de vergadering krijgen?". Na een uitvoerige discussie komen we tot de volgende bespreeksuggesties tijdens de aanstaande ledenvergadering: leden in de toekomst verplichten mee te helpen bij activiteiten of groot onderhoud, bikepark + wielerbaan in de toekomst en we hebben nu jaren dezelfde kleding. Moeten we een keer wat anders? We geven elkaar enkele weken tijd om tot een afronding te komen.
 • Wintercompetitie. Deze staat op het punt te beginnen. Wel problemen door de vorst. Terrein is nu niet geschikt. Vrijdag zal moeten blijken of er zondag 24 januari a.s. voor het eerst gefietst kan worden.
 • Activiteitenagenda. Deze nemen we door. Er zijn problemen ontstaan voor wat betreft de data van onze wedstrijden eind april. De flora en faunawet begint ook bij defensie te spelen en dat geeft extra aandacht. De vraag is of we mogen fietsen tussen de broedende vogels. De vogels blijven wel zitten ook als het leger die week oefent en trekken zich daar niks van aan. Wel een aardige discussie: een paar fietsers t.o.v. ronkende tanks!.
 • Fietsen voor meiden en dames. Binnen de trainersgroep is het idee ontstaan om een meiden/dames groep te gaan trainen. Op de website zie je de data en dames, kom op. Nu jullie kans om los van al die mannen te gaan fietsen op jouw niveau!
 • Vrijwilliger van het Jaar 2015. Vorig najaar hebben we onder de leden de vraag uitgezet voor de vrijwilliger van het jaar 2015. Er zijn twee aanmeldingen binnengekomen en naar ampele overwegingen is er één vrijwilliger uitgerold. De tweede persoon komt op de nominatie voor 2016.
 • Buiten de route fietsen. Helaas ontdekken we dat er weer buiten de bestaande paden wordt gefietst. Ook andere groepen doen activiteiten waarbij ze vergeten dit ook te regelen met de terreineigenaar. Daar worden wij dan weer op aangesproken.

 

Tot slot hebben we stil gestaan bij de vacatures. Petra en Ruud stoppen in maart. Er worden mensen benaderd en de werving is verbreed naar de vrijwilligervacaturebank van Welzijn Mensenwerk Westerveld.
Wie iets meer wil doen dan alleen maar fietsen wordt gevraagd te reageren bij Wolter Bosscha of Herbert van Brussel.

Volgende bestuursvergadering woensdag 17 februari 2016.

Heb je bespreekpunten of ideeën, laat het ons weten.

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

 • za 6 april start zomerseizoen zaterdagmiddag jeugd
 • za 27 april Rabobank...

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu