Nieuws

Ledenvergadering 16 maart

ledenvergaderingHierbij nodigen wij de leden van de Mountainbikevereniging Havelte en omgeving uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op woensdag 16 maart 2015 om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum de Veldkei in Havelte.

 

Agenda:

1. Opening

2. Verslag ledenvergadering 18 november 2015

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Verantwoording 2015

  4.1. Rekening/verslag 2015 (jaarstukken worden op de vergadering uitgereikt)

  4.2. Beoordeling financiële stukken door de kascommissie

5. Bestuursverkiezing

  5.1. Bestuursverkiezing: Ruud Smeenk, Petra Haverman en Sarris Barneveld zijn aftredend en niet herkiesbaar. Jorden de Vries wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Daarnaast zijn we nog op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen dit uiterlijk tot 24 voor aanvang van de vergadering kenbaar maken aan de voorzitter.

6. Activiteitenplanning 2016

  6.1. Afdeling coördinatie trainers

  6.2. Wedstrijdafdeling

  6.3. Route en terreinen

  6.4. Activiteiten

7. Huldiging vrijwilliger van het jaar 2015

8. Rondvraag en sluiting

9. Pauze

 

Programma na de pauze:

Na de pauze zullen we onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar in gesprek gaan over zaken die leven binnen de club, ideeën kunnen worden ingebracht tijdens deze avond.

Thema's die aan de orde kunnen komen zijn: inzet van leden bij verenigingsactiviteiten, de clubkleding, de activiteiten en samenwerking met andere clubs.

Rond 22.00 uur zal de avond worden afgesloten.

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

  • za 6 april start zomerseizoen zaterdagmiddag jeugd
  • za 27 april Rabobank...

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu