Nieuws

Bestuursbericht no 2, februari 2016

bestuurBeste leden, op woensdag 17 februari heeft het bestuur vergaderd. De bijeenkomst was bij Ruud in Havelte. Herbert was ziek en Sarris sloot eenmalig aan voor de jaarrekening 2015. Deze punten zijn besproken:

 •  Het ledenaantal per 1 februari is 470. Dat zijn er ruim 50 minder dan in 2015. Oorzaak o.a. het vertrek van de groep fietsers uit Smilde en omgeving. Zij hebben zelf een club opgericht. Helemaal goed.
 •  De Jaarrekening 2015 wordt doorgenomen. We hebben het weer netjes gedaan. De contributie, sponsoring en activiteiten zijn allemaal goed verlopen. Extra kosten waren er voor de aanleg van de Nieuwe MTB route en de scholings- en kledingkosten voor trainers.
 •  We staan wat langer stil bij onze afspraken met sponsoren. Ruud zal proberen de langlopende afspraken weer eens in beeld te brengen zodat de wisselingen in het bestuur niet tot grote verschuivingen leiden;
 •  De ledenvergadering is dit jaar op woensdag 16 maart a.s. om 20:00 uur in de Veldkei te Havelte. We hebben helaas veel mutaties in het bestuur: we nemen afscheid van Petra, Sarris en Ruud en er zullen daarom nieuwe bestuursleden moeten worden geïnstalleerd. We willen gaan spreken over de inzet van vrijwilligers (leden meer betrekken bij het uitvoerende werk), hoe willen we verder gaan met onze clubkleding en waar wil je over 5 jaar met elkaar staan? Dit alles onder het genot van een hapje en drankje....U krijgt via de mail en op onze site de uitnodiging.
 •  Wintercompetitie krijgt nu een goed vervolg. De komende zondagen kan er gefietst worden op de site en de Bult in Steenwijk.
 •  Onze wedstrijden op 23 en 24 april staan op de tocht. Reden de natuurrichtlijnen waarbij er tijdens het broedseizoen (april tot juli) geen lawaai gemaakt mag worden in de bos. Dat is sinds 18 jaar ineens een voorwaarde zodat we onze wedstrijden in een ander tijdsbestek moeten gaan organiseren. Houd de website hiervoor in de gaten;
 •  We hebben dit voorjaar wel weer een jeugdsportactiviteit voor kinderen van het basisonderwijs in Westerveld. Ook sluiten we aan bij de Start 2 Bike activiteiten van de NTFU.
 •  De nieuwe MTB route vordert helaas langzaam. Bepaalde gebiedjes staan blank en daar kun je beter met een roeiboot oversteken. Peter zoekt met de landeigenaren naar betere en duurzamere oplossingen. Zaterdag 5 maart a.s. wordt er weer met groot materieel geklust op de groene route. Meld je even aan bij Peter voor hulp.
 •  Volgende bestuursvergadering woensdag 20 april 2016.
 •  LEDENVERGADERING Woensdag 16 maart om 20:00 uur in Havelte.

Heb je bespreekpunten of ideeën, laat het ons weten.

Secretaris

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

 • za 6 april start zomerseizoen zaterdagmiddag jeugd
 • za 27 april Rabobank...

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu