Nieuws

Ledenvergadering

WernerOp 16 maart was de jaarlijkse ledenvergadering in de Veldkei in Havelte. Ieder jaar wordt tijdens de leden vergadering de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar waren er twee nominaties en het bestuur heeft gekozen. De keuze is gevallen op iemand die via de jeugdcommissie heel actief is geweest binnen de club. Vorig jaar reikte hij zelfs de laatste vrijwilligersschaal uit aan Bert Groenewegen. Dat kan maar één man zijn en wel Werner Eikelboom uit Scheerwolde. Werner fiets zelf nog en is altijd actief bij de activiteiten van de club. We kunnen rustig zeggen dat het als het ware een oeuvre prijs is voor het vele werk wat hij binnen de vereniging heeft gedaan. De prijs werd uitgereikt door voorzitter Ruud Smeenk.

 

Sarris 1Tijdens deze ledenvergadering heeft mountainbikevereniging Havelte e.o. afscheid genomen van 3 bestuursleden. Het gehele dagelijks bestuur was aftredend en niet herkiesbaar. Voor de na twee periodes aftredende penningmeester Sarris Barneveld is in Jorge van Aartsen is inmiddels een opvolger gevonden. Petra 1

Er lopen gesprekken met een nieuwe secretaris voor Petra Haverman die eveneens ca. 6 jaar het secretariaat voor haar rekening heeft genomen.

Momenteel is de vereniging naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ruud Smeenk had te kennen gegeven na 3 periodes ruimte te willen maken voor jongere bestuursleden.

Ruud is bij de oprichting in 1998 al aangetreden als voorzitter en heeft ook twee jaar het secretariaat bemand. Om Ruud blijvend in de herinnering van de leden te houden, is hem door de leden het erelidmaatschap van de vereniging aangeboden. Tevens is een deel van de vaste mountainbikeroute naar hem vernoemd. Dit deel van de route, wat gelegen is tussen de achteringang van de kazerne en het asfalt op Havelterberg, heet voortaan Ruud's singeltrack. RuudDit ook om dat Ruud zich heeft ingezet voor de aanleg van de vaste route en tevens bij onderhoud aan de route al die jaren aanwezig is geweest. De vereniging zal Ruud gaan missen als bestuurder, maar hij heeft aangegeven zich nog graag als vrijwilliger te willen blijven inzetten, met name voor de diverse activiteiten. De zittende bestuursleden zullen voorlopig de taken van Ruud voortzetten, tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. Nieuw in het bestuur is Jorden de Vries, welke zich binnen het bestuur zal bezighouden met vrijwilligers en jeugdzaken.

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu