Privacyverklaring

MTB Vereniging Havelte e.o. verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je wat we met je gegevens doen. Deze versie van de privacyverklaring is gepubliceerd op 29 november 2019.

 

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de MTB Vereniging Havelte e.o., statutair gevestigd te Havelte, KvK-nummer 04055499.

Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. Hij gaat over de verwerking van gegevens die je ons zelf ter beschikking stelt (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier), maar ook over gegevens die we registreren zonder jouw medeweten, bijvoorbeeld wanneer je onze website(s) bezoekt.

 

Vastgelegde gegevens

De volgende persoonsgegevens worden door MTB Havelte e.o. opgeslagen en verwerkt.

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lidmaatschapsnummer
 • Financiële gegevens (IBAN, machtigingsnummer)

 

Doeleinden van gegevensverwerking

MTB Vereniging Havelte e.o. verzamelt persoonsgegevens op diverse manieren. Het belangrijkste is onze administratie voor leden en relaties. Hierin houden we bij wie onze leden zijn, waar ze wonen en wat hun financiële gegevens zijn.

Deze gegevens gebruiken wij voor de administratie van het lidmaatschap, maar ook om je te informeren over onze activiteiten en de behaalde resultaten en voor het doen van verzoeken om bij te dragen aan vrijwilligersactiviteiten. Ook bewaren we gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Verwerkersovereenkomst

MTB Vereniging Havelte e.o. heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met de NTFU. Voor extra informatie verwijzen we naar het privacy beleid van de NTFU dat is te vinden op de www.ntfu.nl.

 

Informatie over gegevensverwerking

MTB Vereniging Havelte e.o. informeert je over de gegevensverwerking wanneer jij en/of je minderjarige kind(eren) lid wordt en door middel van deze verklaring op de website.

Als je lid wordt, dan moeten we om fiscale redenen je gegevens bewaren tot zeven jaar na het einde van je lidmaatschap. Als je lid wordt van een nieuwsbrief bewaren we je gegevens tot je je weer uitschrijft.

 

Hoe we je informeren over producten en diensten

Wij kunnen jou, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en ontwikkelingen via alle gangbare media: bijvoorbeeld per post, per e-mail, per digitale nieuwsbrief en formulieren, via sociale media of per telefoon.

 

Beveiliging en uitwisseling

MTB Vereniging Havelte e.o. zorgt voor een passende beveiliging van je gegevens, in lijn met de geldende wettelijke eisen. Alleen medewerkers die vanuit hun functie je gegevens nodig hebben, hebben toegang tot de administratie.

Alle leveranciers van MTB Vereniging Havelte e.o. die persoonsgegevens verwerken moeten verplicht een verwerkersovereenkomst ondertekenen die voldoet aan alle AVG-bepalingen.

Alleen als MTB Vereniging Havelte e.o. hier wettelijk toe wordt verplicht delen we gegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.

 

Website, mailings en sociale media

Wanneer je onze website bezoekt gebruikt, worden bepaalde gegevens die zijn gerelateerd aan je bezoek verzameld en geanalyseerd. Het gaat onder meer om frequentie van je bezoek, de zoekwoorden die je gebruikt , welke pagina’s je bezoekt en met welke browser je dit doet. We gebruiken deze gegevens om onze site te optimaliseren. We verzamelen geen persoonsgerichte informatie, tenzij je die zelf aan ons stuurt.

Cookies

Onze internetsite gebruikt drie soorten cookies, kleine tekstbestanden om voorkeuren te registreren:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn belangrijk voor de werking van de site. De site heeft ze nodig om te bepalen of je ingelogd bent en andere voorkeuren op te slaan.
 • Analytische cookies
  MTB Havelte gebruikt (zoals aangegeven in de vorige alinea) cookies om bezoekgegevens te analyseren. Dit doen we via Google Analytics. Deze gegevens gebruiken wij geanonimiseerd en kunnen niet herleid worden tot individuen.
 • Andere cookies en trackers
  MTB Havelte e.o. gebruikt ook cookies voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor tests en advertenties. Hiermee optimaliseren we onze websites en houden we bijvoorbeeld bij welke van onze ingekochte advertenties goed scoren. Daarnaast kun je cookies verwachten van diverse externe websites, zoals Facebook, YouTube en Twitter, omdat wij inhoud van hun site op die van ons hebben ingesloten.

Mailings

Onze mailings worden verstuurd via MailChimp. Hierin houden wij bij welke links worden aangeklikt en hoe vaak mails worden geopend. Deze informatie gebruiken we voor het optimaliseren van onze mailings.

Sociale media

MTB Vereniging Havelte e.o. maakt voor haar naamsbekendheid en voor het delen van informatie gebruik van diverse diensten waaronder Facebook, Instagram en Twitter. Op deze media kunnen ook foto’s en afbeeldingen worden gedeeld van evenementen die georganiseerd zijn door MTB Vereniging Havelte e.o. of waaraan leden van haar hebben deelgenomen.

 

Wijziging van deze verklaring

MTB Vereniging Havelte e.o. kan deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd op de webpagina. We raden je derhalve aan om onze webpagina regelmatig te bezoeken.

 

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over en/of bezwaren hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je MTB Vereniging Havelte e.o. verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:    Geert van Erp
E-mail:                      info@mtbhavelte.nl

We kunnen je vragen je hiervoor te identificeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Versie: 20191229