Vaste MTB Routes

De routes zijn tot stand gekomen door een aantal enthousiaste vrijwilligers van de MTB-Havelte. Deze kregen van defensie de gelegenheid in de buitenring van het defensieterrein Havelte-West een parcours aan te leggen. In 2014 werd aan de andere kant van de van Helomaweg de route Havelte Oost aangelegd. Alle route's krijgen als vertrekpunt de toeganspoort van Holtingerveld aan de van Helomaweg, m.u.v. de route op de Woldberg, deze start bij de parkeerplaats aan de Bergweg in Tuk.

Havelte West (blauw+ weekend rood)

Deze route is aangelegd en wordt in stand gehouden voor en door leden van MTB Havelte. Als je regelmatig deze route gebruikt, dan helpt het ons als je lid wordt van de vereniging. Zo houden we het mountainbiken voor iedereen toegankelijk. Je kan dan bovendien gratis deelnemen aan trainingen en, zeg nou eerlijk, wie wil er nu geen lid zijn van de leukste sportvereniging van Havelte e.o.? De start van de route is bij de toegangspoort Holtingerveld en gaat vanuit daar achter het theehuis Faken aan de van Helomaweg langs. De route bestaat uit twee gedeelten, de Blauwe route (16 km) buitenom en een rode lus (6 km), de zgn. weekend route. Deze mag alleen in het weekend bereden worden,  en mag vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur gebruikt worden. Voor uw eigen veiligheid, houd u zich hier aub aan! Bij deze route zijn we te gast op het terrein van defensie. De rode lus loopt door het oefenterrein, door de week wordt hier door defensie gebruik van gemaakt en is het verboden het terrein te betreden.

Havelte west wordt aangeduid met het blauwe internationale mtb teken. De binnenlus met het rode teken.

De route voert over de terreinen van o.a. Defensie (militaire oefenterreinen) en Staatsbosbeheer. Na enkele honderden meters over het asfalt, duik je een smalle singletrack op. Na een stukje langs de weilanden, voert de route je kilometers lang slingerend in het verlengde van een tankbaan. De singletrack is behoorlijk technisch en vraagt dus om goede stuurvaardigheden. Korte bochten worden afgewisseld met korte steile klimmetjes. Na ongeveer 6 kilometer zijn er op een stuk open veld kunstmatig enkele bulten in het parcours gelegd. Na deze bulten rijdt je weer verder langs de tankbaan. Je fietst dus grote delen over militair oefenterrein. Toch hoef je geen vrees te hebben voor militaire voertuigen. De route loopt namelijk rond het oefenterrein. Je moet hier echter zeker niet van de route afwijken. In het laatste deel van het traject zijn nog enkele pittige klimmetjes te vinden.
In het weekend (vanaf vrijdagmiddag 17.00), als het oefenterrein niet wordt gebruikt, bestaat de mogelijkheid om een extra lus van 6 kilometer toe te voegen aan de normale 16 kilometer lange route. Deze lus begint na ongeveer 5,5 kilometer vanaf de start. Deze rode route gaat door het middelste gedeelte van het oefenterrein. Defensie oefent hier doordeweeks en is dan daarom niet toegankelijk. Als de je tankbaan hebt overgestoken kom je in het binnenterrein en vind je naast singletracks ook een aantal korte steile klimmetjes en afdalingen. Na 6 km kom je weer op de blauwe ATB route.

U komt nu na enige tijd uit op Amerikaanseweg, een brede betonweg, dit was de toegangsweg naar de Amerikaanse basis die hier heeft gelegen. De wachttoren is als herinnering blijven staan. Als u de route volgt en de eerste heuvel omhoog gaat, ziet u aan uw linker zijde een groot heideveld met aan de linkerzijde daarvan de toren. Dit was dus de site, het gebied is zo'n dertig jaar lang niet toegankelijk geweest.

U nadert nu een extra aantrekkelijk stuk van de route. Veel klimmen en steile afdalingen. Na een lange klim komt u uit op de zeer fraaie Es van Darp. Dit is een geleidelijke afdaling. U kunt hier behoorlijk snelheid maken, uiteindelijk komt over enkele korte bulten. Indien u wilt kunt u hier "springen". Kijk wel uit want u kunt hier wandelaars tegenkomen!

Wil je de gpx van de route voor op je fietscomputer? Deze is te downloaden op MTBroutes.nl/drenthe/havelte-west

Havelte Oost (groen)

Deze  ATB route meet 15 km en is uit te breiden met een extra lus van 8 km. Na de wijzigingen in deze route is dit een route die zeer geschikt is voor de gravelrijders. Voor de gevorderde MTB-er biedt deze route nu minder uitdagingen. Deze route gaat grotendeels om het Natura2000 gebied het Holtingerveld heen.

Havelte Oost wordt aangeduid met het groene internationale mtb teken. De start is bij de toeganspoort Holtingerveld aan de van Helomaweg in Havelte.

De route ligt in de omgeving van Havelte en voert over terreinen van o.a. Defensie, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Havelte, ook wel "De parel van Drenthe" genoemd, ligt te midden van uitgestrekt bossen, heidevelden, zandverstuivingen en weidegebieden waar ook nog veel restanten vanuit de 2e wereldoorlog te zien zijn. In het plaatsje zelf vind je veel monumentale gebouwen, gerestaureerde Saksische boerderijen en een schaapskooi met kudde. Havelte is verder bekend om zijn twee hunebedden, de grafheuvels, het natuurreservaat Brandeveen en het schitterende Ooster- en Westerzand.

De Groene ATB route start met een stukje fietspad maar al na een paar honderd meter kom je op een graspad. Een graspad dat over gaat in een mengeling van smalle soms bochtige singletracks waar stuurvaardigheid gevraagd wordt en bredere rechte paden waar de "stompers" zich meer thuis zullen voelen. Na tussendoor een stukje klinkerweg om wat bij te komen, duikt men weer kort het bos in waar we over lekker lopende paden uiteindelijk op de schelpenfietspaden uitkomen (dit is ten opzichte van de oude route gewijzigd).  Na wat dalen en klimmen komen we op de splitsing waar we de keuze 15 en 26 km moeten maken. We volgen de 15 km route, de extra lus komt verderop weer op deze route uit. We volgen de grote zandpaden en komen langs de waterpartijen. Hier heb je de kans om de Kraanvogel te spotten (ook dit gedeelte van de route is veranderd). Het schelpenpad volgend zien we de omgeving veranderen van bos naar heide met een ven waar we een stuk langs fietsen. Na de tocht langs de heide, stukje fietspad en een sintelweg komen we bij de "Genieput" waar de stuurvaardige onder ons zich weer even uit kunnen leven. Na rondje "Genieput" gaan we over de heide richting Hunebedden waarvan er 2 in dit gebied zijn. Na een blik op de Hunebedden over het zandpad naar de laatste klim en richting en einde van deze route bij de vlindertuin.

Wil je de gpx van de route voor op je fietscomputer? Deze is te downloaden op https://www.mtbroutes.nl/drenthe/havelte-oost

Havelte Zuid-Oost (Oranje)

Heb je alle bekende routes rondom Havelte al honderden keren gereden? Probeer dan de nieuwste oranje route eens te rijden. De start is bij de Vlindertuin en het eerste deel van de vijfentwintig kilometer lange route loopt over de groene route. Na ongeveer 7 kilometer, ergens achter Uffelte, is een routesplitsing aangegeven. Via een aantal snelle trajecten afgewisseld met een single track en schouwpad kom je via Uffelte weer in de buurt van Havelte. Kijk even goed om je heen als je door het dorp rijdt, geniet van de oude boerderijen en let goed op bij de oversteek. Als je het dorp weer uit rijdt dan begint het technische werk, de scherpe bochten maken het lastig om een hoge snelheid te houden. Korte klimmetjes en technische stukjes maken deze route heel uitdagend, dit geldt ook voor de gevorderde rijders. Vanaf dit punt moeten de zweetdruppeltjes ook steeds vaker van het voorhoofd geveegd worden, ook al heb je daar weinig tijd voor. Na Havelte koersen we door de bossen en over zandpaden richting Darp. In het dorp heb je even de tijd om op adem te komen om daarna op het leukste stuk van de bestaande blauwe route nog even keihard te knallen.

Wil je de gpx van de route voor op je fietscomputer? Deze is te downloaden op https://www.mtbroutes.nl/drenthe/havelte-zuid-oost

Woldberg Steenwijk (Bruin)

Vanaf de parkeerplaats aan de Bergweg start de mountainbikeroute Steenwijk met een paar pittige klimmetjes en afdalingen. Na een stukje asfalt gaat het uphill richting het Heideveld. Hier gaat de route, via de grafheuvels die hier in het bos liggen verscholen, naar een stukje singletrack die omhoog gaat om vervolgens weer uit te komen bij bospaden die bezaaid liggen met het puin van Rotterdam (‘40-'45). Hierna volgt een deel met veel singletracks en heuveltjes om vervolgens weer over wat bredere bospaden te gaan.

Het vervolg van de route bestaat uit technische stukken. Ook zijn er wat stukken met korte afdalingen en klimmetjes.

In de bossen van de Woldberg zijn vele vormen van recreatie zoals de paardensport en wandelsport. Houd steeds rekening met deze andere recreanten!

Wil je de gpx van de route voor op je fietscomputer? Deze is te downloaden op https://www.mtbroutes.nl/overijssel/steenwijk

Komt u onregelmatigheden tegen meld het even bij Beheer & Onderhoud (Arjan Otter) beheerenonderhoud@mtbhavelte.nl . Vrijwilligers doen alle moeite het parcours zo goed mogelijk bij te houden. Uw medewerking is ook nodig.

De buitencode, enkele regels...

Fietsend, wandelend, hardlopend, mountainbikend of te paard. Steeds meer mensen genieten, ieder op zijn/haar eigen manier, van de natuur. De ene beleving is niet beter of slechter dan de ander. Toch zijn er soms irritaties. Om te zorgen dat iedere sporter respectvol omgaat met elkaar én de natuur, is er de Buitencode:

 • Respecteer de natuur : Maak geen lawaai en neem je afval mee.
 • Houd je aan de toegangsregels : Check de toegangsborden en blijf op de voor jou bestemde paden.
 • Geef elkaar de ruimte : Maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte.
 • Wees vriendelijk : Groet elkaar vriendelijk en heb begrip voor de natuurbeleving van de ander.
 • Spreek elkaar aan : Spreek een ander vriendelijk en respectvol aan op zijn of haar gedrag.

Verdere regels omtrent toegankelijkheid terreinen en waarschuwingen :

ALGEMEEN

 • vermijd de wandelpaden, ook in de gebieden waar op dit moment geen toezicht is.
 • houd je aan de onderstaande afspraken, gebeurt dat niet dan kan dit problemen geven voor het ATBen in de toekomst.
 • houd je aan de gedragscode voor ATB-ers.
 • gebruik je verstand, denk na en denk niet het staat er niet dus zal het wel mogen.
 • het terrein is van een ander, deze bepaalt wat wel en niet mag.

HAVELTE - WEST (kazerne kant)

 • Let op of er afsluitingen worden aangegeven (met borden) van de Rode-route (ivm activiteiten) in het binnenterrein. De toestemming voor de Rode-route wordt namelijk jaarlijks bezien en deze toestemming zal indien er teveel problemen zijn niet worden verlengd.
 • Het oude deel van de blauwe ATB-route is, na de omlegging, plaatselijke versperd. De reden hiervoor is dat het berijden van dit deel van de route niet meer is toegestaan en daarom verboden terrein voor ATB-ers is.
 • De begrenzing van het gedoogde trainingsgebied rondom de voormalige Amerikaanse Basis is niet voor iedereen even helder en duidelijk, daarom hieronder de grenzen van dit gebied:
  1. Het gebied wordt aan kant 1 begrensd door de Ruiterweg
  2. Het gebied wordt aan kant 2 begrensd door de Siteweg en het verlengde hiervan
  3. Het gebied wordt aan kant 3 begrensd door de tankbaan
  4. Het gebied wordt aan kant 4 begrensd door de overgang van bos in de es achter Darp (Dit is de denkbeeldige lijn die begint bij de van Heutzweg in Darp en via het punt waar de Atb-route bij de Es uitkomt, doorloopt tot aan de tankbaan)
 • Aan diegene die gebruik maken van het gedoogde trainingsgebied rondom de voormalige Amerikaanse basis de volgende verplichtingen:
  1. Maak alleen gebruik bestaande paden en creëer geen nieuwe paden.
  2. Houd je aan het verbod om binnen de tankbaan te komen (alleen op de rode route mag dat en dan ook nog alleen in het weekend).
  3. Houd rekening met de daar lopende ATB-route en blokkeer deze niet onnodig.
  4. Rijd niet tegen de rijrichting van de ATB-route in en kruis deze zo min mogelijk.
  5. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van anderen.
  6. Denk aan en geef acht op de medegebruikers van dit gebied. Groeten en langzaam voorbij rijden is een MUST.
  7. Rijd in kleine groepen en schreeuw anderen niet aan de kant.

HAVELTE - OOST (hunebed kant)

 • Eigenlijk mag hier nergens buiten de fietspaden gefietst worden. Bij defensie, de grootste eigenaar, ontbreekt de bebording, daardoor wordt aan toezicht niets gedaan.
 • Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Mw Pigaud hebben wel bebording. De eerste twee gedogen ATB-ers in hun gebied met uitzondering van onderstaande:
  1. Staatsbosbeheer verbiedt mountainbiken in de gebieden rondom de hunebedden. Het gebied aan de heuvelkant wordt ruwweg begrensd door de Helomaweg, de Lupinenweg, het 2e wortelpad en de Hunebeddenweg. Het verbod aan de andere kant van de weg behelst dat deel waar de wandelroutes lopen (voor de Parel van de Drenthetocht krijgen we meestal toestemming om hier te mountainbiken).
  2. Natuurmonumenten verbiedt mountainbiken op hun terrein rondom het Brandeveen.
  3. Mw Pigaud, Ooster- en Westerzand, wil geen ATB-ers op haar terrein.

Let op dit is de huidige situatie. Op termijn verandert er met de komst van Natuurgebied Havelte-Oost en Natura 2000 nogal wat. Wat de gevolgen hiervan zijn is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat er veel zal veranderen is een feit.

U hebt gefietst in een bosrijke omgeving, dus controleer uzelf na afloop op teken. Bekijk deze pdf Teekinfo voor meer info over teken.