Aanmeldingsformulier Mountainbikevereniging Havelte e.o.

Door het versturen van dit formulier verleent u tot wederopzegging machtiging aan MTB Havelte e.o. om de verschuldigde contributie af te schrijven.

Indien u het niet eens bent met deze machtiging kunt u, gedurende 56 dagen na afschrijving van de contributie, uw bank opdracht geven om dit bedrag terug te boeken.