Beste leden,

We kijken terug op een lastig jaar, waarbij we veel activiteiten hebben moeten afgelasten. Een daarvan is de najaarsledenvergadering, die door de
aangescherpte maatregelen rond het Coronavirus geen doorgang heeft kunnen vinden.

We hebben nog even nagedacht om deze vergadering via het internet te doen, maar besloten dit niet te doen. Daarom willen we jullie via deze nieuwsbrief informeren over de bestuurlijke ontwikkelingen.

Bestuur
Allereerst willen we jullie informeren dat Bernhard Mansier heeft aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur. Hier was een vacature na het vertrek van Herbert. Bernhard draait op dit moment al mee ter verkenning en ondersteunt bij het onderhoud van onze routes en het overleg met de terreineigenaren. Een eerste resultaat hiervan is al zichtbaar op de blauwe route, waar het stuk langs de snelweg is verlegd en verbeterd. Dit was nodig door de bosbouwwerkzaamheden die daar de laatste tijd hebben plaatsgevonden. Ook zijn op een aantal plaatsen
maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. We hopen in de
voorjaarsledenvergadering jullie goedkeuring te krijgen voor het formeel in het
bestuur opnemen van Bernhard.

Wolter heeft aangegeven zijn bestuursfunctie bij de voorjaarsledenvergadering neer te leggen, waarbij er weer een nieuwe vacature in het bestuur zal ontstaan. We willen jullie alvast vragen om na te denken of een bestuursfunctie niet wat voor jou is. Informatie over de bestuursfunctie is te krijgen bij Wolter voorzitter@mtbhavelte.nl

Lidmaatschap
We naderen de jaarwisseling, waarbij we ons weer moeten beraden over voortzetting van het lidmaatschap. Mocht je je lidmaatschap niet willen verlengen, wat we ons niet kunnen voorstellen, dien je dit voor 30 december aan te geven bij ledenadministratie@mtbhavelte.nl, zodat we je ook kunnen afmelden bij NTFU en eventueel KNWU. Mocht dit niet voor de jaarwisseling gebeuren, krijgen wij de
kosten voor deze lidmaatschappen doorberekend.

 

Vanaf 2021 geldt een maand opzegtermijn, omdat de NFTU-afdrachten zijn vervroegd naar peilmoment januari. Opzeggingen moeten daarom voortaan per 1 december doorgegeven zijn, zodat op 1 januari duidelijk is wie er allemaal lid zijn dat jaar.

Vanuit de KNWU ontvingen we onderstaand bericht dat het basislidmaatschap gaat wijzigen. Velen van jullie zullen dit bericht ook ontvangen hebben.
Het basislidmaatschap in de huidige vorm krijgt een andere invulling en nieuwe naam. Daarnaast introduceren wij een startlicentie voor renners en rijders op clubniveau.

Basislidmaatschap wordt KNWU-lidmaatschap
Het basislidmaatschap wat je al jaren kent, krijgt met ingang van 1 januari a.s. een nieuwe naam en een andere invulling. De belangrijkste verandering is dat je hiermee geen (inter)club, afdelingswedstrijden, Nederlandse kampioenschappen voor clubs of nationale wedstrijden meer mee kunt rijden. Uiteraard kun je met jouw lidmaatschap gebruik blijven maken van de speciale ledenvoordelen. Ook draag je met jouw lidmaatschap bij aan de belangenbehartiging van de
Nederlandse wielersport, het in stand houden van de Nederlandse wieler-infrastructuur en het mogelijk maken van opleidingsmogelijkheden voor kaderleden en sportstimuleringsprojecten.

 

Introductie startlicentie
Vanaf 2021 introduceren we naast de bestaande wedstrijdlicenties een startlicentie. Deze laagdrempelige licentie is geschikt voor leden die nieuw zijn in de wedstrijdsport of geen interesse hebben in het rijden van (inter)nationale wedstrijden, competities en/of kampioenschappen.

Let op: ook BMX-rijders hebben een startlicentie nodig om mee te kunnen doen aan afdelingswedstrijden.
Deze is net als de andere licenties een kalenderjaar geldig. De voordelen van de wedstrijdlicentie, zoals je die kent, blijven ongewijzigd. Om een startlicentie aan te kunnen vragen, heb je wel een KNWU-lidmaatschap nodig. Het KNWU-lidmaatschap wordt ook goedkoper voor clubleden, € 7,- i.p.v. € 14,-

Om wedstrijden te kunnen rijden heb dus volgend jaar een KNWU-lidmaatschap nodig met daarnaast minimaal een startlicentie. Aanmelden voor het KNWU-lidmaatschap kan bij Wolter op wedstrijd@mtbhavelte.nl waarna je zelf je (start)licentie kunt aanvragen via “mijnknwu”. Op dit moment staat de vraag uit naar de KNWU, of je, net als tot nu toe het geval was, wel club en interclubwedstrijden kunt rijden met alleen een basislidmaatschap. Zodra hierover duidelijkheid is zullen we dit met jullie communiceren.
Wel zullen we, zoals elk jaar, de basislidmaatschappen aan het eind van het jaar stopzetten. Eenieder die voor volgend jaar een KNWU lidmaatschap wil kan dat melden op wedstrijd@mtbhavelte.nl

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen die ook naar dit adres.
Nadere informatie is ook te vinden op de website van de KNWU:
KNWU | startlicentie | Alles over de startlicentie – KNWU

Begroting
Als bestuur hebben we inmiddels ook de begroting voor 2021 opgemaakt. Een lastig verhaal, omdat je niet weet wat je volgend jaar kunt organiseren. We zijn uitgegaan van het volledige programma dat we andere jaren doen. Er bleek verder dat de NTFU vorig jaar een verhoging in de tarieven heeft doorgevoerd, welke niet is doorberekend naar onze leden. Dit, en verdere gestegen kosten brengt ons
tot de beslissing om de contributie voor 2021 te verhogen.

De volgende tarieven zullen gaan gelden:
Jeugd t/m 13 jaar Was € 20,00 wordt € 22,00
Junioren 14 t/m 17 jaar Was € 40,00 wordt € 43,00
Senioren (18 jaar en ouder) Was € 50,00 wordt € 55,00
M-lid (hoofdlidmaatschap bij een andere NTFU-vereniging) Was € 15,00 wordt € 17,00
Steunlid (niet fietsend, geen NTFU lid) Was € 25,00 blijft € 25,00
Mensen die de begroting alvast graag zouden willen inzien, kunnen contact opnemen met Andre Lenting via penningmeester@mtbhavelte.nl . De begroting en het activiteitenplan zullen we op de voorjaarsledenvergadering presenteren.

Sponsoren
Met de volgende sponsoren hebben we nieuwe afspraken gemaakt voor de volgende jaren:
Bert’s bikeshop Meppel
Bike totaal Vredenburg Havelte
Martijn Race en ATB Tuk
Rabobank Het Drentse land

Ook mogen we een drietal nieuwe sponsoren verwelkomen t.w.:
Grada bikes Nijeveen
Martijn Buld hoveniers te Ruinerwold.
Mountainbikeverhuur Havelterberg

Verder kregen we in materiele vorm steun van de volgende bedrijven:
AH Abe Brouwer Havelte
Comfortuin Denijs Meppel
Schreur verhuur Meppel
Lotterman Mechanisatie Ruinerwold.
Snack & zo Havelte
Bakkerij Strampel Havelte

Daarnaast nog een mooie bijdrage mogen ontvangen van twee werknemers
van Univé, die vanuit hun bedrijf om de drie jaar een bijdrage mogen doen
aan een vereniging die zij een warm hart toedragen. Ook zou Univé
hoofdsponsor worden van het NK-jeugd, wat we in oktober hadden zullen
organiseren, maar wat we helaas moesten annuleren wegens de Coronamaatregelen. Wellicht dat we hier in de toekomst nogmaals een beroep op mogen doen. Verder hebben een aantal leden van onze vereniging in de vakantieperiode als vrijwilliger gewerkt bij de voedselbank Meppel, waarvoor
we ook een bijdrage mochten ontvangen van Univé.

In dit kader ook een bijzondere vermelding voor Roelof Prikken, die jaarlijks een wegdeel ontdoet van zwerfafval en daarvoor een bijdrage van de gemeente ontvangt, welke hij doneert aan onze vereniging.

We hopen jullie hiermee weer een beetje te hebben bijgepraat en wensen jullie alvast fijne feestdagen en een voorspoedig, sportief en vooral gezond 2021

Bestuur Mountainbikevereniging Havelte