Hallo allemaal,

Onze winter ALV zit er weer aan te komen. Onder dit bericht de uitnodiging en agenda.

Er liggen verschillende mooie kansen op tafel.
– Je kunt je bezig houden met de wedstrijden rondom Havelte
– De vergunningen en licenties.
– Beheer over onze kassa is ook een leuke uitdaging. Wat komt er binnen, wanneer en hoe geef ik het uit.  – Of zie je de uitdaging in het zorgdragen voor de continuïteit en dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging?

Wil je ook het boegbeeld van een vereniging worden, achter de schermen samen beleid maken, beslissingen nemen en goed op de centen passen? Word dan bestuurder! Aanmelden kan op de vergadering zelf, maar ook nu al via secretaris@mtbhavelte.nl

Kom je ook?

Aan alle leden en ouders van jeugdleden

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op

Woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur in de Bosnimfzaal van Ontmoetingscentrum de Veldkei in Havelte.

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag ledenvergadering 11 april 2022

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Verslag diverse afdelingen 2022

5. Activiteitenplanning 2023

6. Begroting 2023

7. Vrijwilliger van het jaar 2022, nominaties aanreiken via info@mtbhavelte.nl

8. Bemensing bestuur (volgens schema aan- en aftreden)

8.1. Vacature secretaris

8.2. Aftredend niet herkiesbaar Rik – wedstrijdzaken

8.3. Aftredend niet herkiesbaar André – penningmeester

9Rondvraag en sluiting

Na de vergadering nodigen wij iedereen uit om nog even na te praten onder het genot van een drankje.

Rond 22.00 uur zal de avond worden afgesloten.

Het bestuur.