Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Donderdag 16 maart staat er weer een ledenvergadering voor de deur.

In deze ledenvergadering staan we stil bij de taken en functies die vrij zijn gekomen. Een aantal van deze zijn (nog) niet ingevuld, zonder invulling kan het huidige bestuur niet besturen. De nood is hoog!

De secretaris, het bestuur is al enige tijd secretaris-loos. Om een bestuur georganiseerd te laten draaien is invulling van deze functie belangrijk. Wat doe je o.a. als secretaris: Je zorgt door het maken van een goede agenda en verslag/actielijst voor effectieve overleggen van het bestuur en van de algemene ledenvergadering. Je onderhoudt contacten met de NTFU, KNWU, KvK, gemeenten en andere (wieler)sportverenigingen. Je coördineert het aanvragen van subsidies en het aanmelden van evenementen/wedstrijden bij gemeenten. Je bent de postbus van de vereniging voor zowel papieren als digitale post van instanties en van mensen die vragen hebben over de vereniging.

De taak wedstrijdafdeling. Een taak, geen functie in het bestuur. Wat doe je o.a., je organiseert, coördineert wedstrijden die wij als vereniging houden. Denk aan de zomer- en wintercompetitie en aan de Koningscup. Het zou jammer zijn als deze wedstrijden niet meer gehouden kunnen worden. Je hebt contact met de landeigenaren over de wedstrijdlocaties en met de fietsbond over de wedstrijddata.

De taak kleding. Je onderhoud contacten met de kledingleverancier, je organiseert pasavonden. Communiceert openings- en sluitdata van de bestellingen.

Je staat er zeker niet alleen voor, je vormt samen met de andere bestuursleden een goedlopend team. Er is altijd ruimte om meer of minder zaken op te pakken, al naar gelang ieders beschikbare tijd en interesse of kwaliteiten.

Goed nieuws, voor de rol van penningmeester is een belangstellende.

Het is weer tijd om de vrijwilliger van het jaar 2022 te kiezen. Wie verdient het om extra in het zonnetje gezet te worden vanwege vrijwillige inzet?! Iemand die echt het verschil maakt, het lichtpuntje van de dag is, zich vol enthousiasme inzet? Het maakt niet uit of iemand net gestart is met vrijwilligerswerk of zich al jaren inzet. Wij horen graag wie jij nomineert voor vrijwilliger van het jaar!

Graag horen wij van jullie via voorzitter@mtbhavelte.nl

Het bestuur.