ledenvergaderingSecretaris
 

Hierbij nodigen wij de leden van de Mountainbikevereniging Havelte en omgeving uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op woensdag 16 november 2016 om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum de Veldkei in Havelte.

Agenda

 

1. Opening

2. Verslag ledenvergadering 16 maart 2016

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Begroting 2017

5. Verslag diverse afdelingen

6. Activiteitenplanning 2017

7. Vrijwilliger van het jaar, wie wordt genomineerd

8. Vacatures bestuur

9. Rondvraag en sluiting

10. Informeel samenzijn onder het genot van een drankje