bestuur
Beste leden, op donderdag 14 november heeft het bestuur vergaderd. De bijeenkomst was bij Petra Haverman in Uffelte. Wolter was een beetje verlaat, tegenwoordig gaan we bestuurders al herinnerings-smsjes sturen, want er zit geen regelmaat in onze vergaderingen. Gelukkig had Petra een nieuwe tafellamp zodat de sterkte wat verhoogd kon worden. We worden een dagje ouder!

De volgende punten zijn besproken:

 • Begroting 2014. Belangrijk is altijd hoe hebben we het financieel gedaan en wat zijn de verwachtingen? Sarris past goed op onze centjes en dat ziet er voor 2013 weer uitstekend uit. Voor 2014 is de begroting opgesteld met een nadelig saldo. Dit wordt veroorzaakt door de organisatie van het Nederlands Kampioenschap voor de Jeugd begin Juni. Ook ligt er een voorstel om de contributie iets te verhogen. Oorzaak: afdrachten aan de NTFU en KNWU. Tijdens de jaarvergadering zullen de stukken worden besproken. Dus kom!
 • Het ledenaantal per 15 november 510. Uiteraard zijn er ook dit jaar weer een aantal opzeggingen maar het geheel blijft constant.
 • In 2014 is er weer een landelijke MTB wedstrijd: de KOGACUP KNWU wedstrijd en wel op zondag 27 april 2014. Als bestuur zijn wij heel blij met KOGA en willen dat nog meer gaan uitdragen.
 • De trainers zijn bij elkaar geweest en hebben het seizoen 2013 geëvalueerd. Herbert van Brussel volgt de trainers cursus KNWU en is met een aantal deelplannen bezig. Fijn en heel goed dat hierin ontwikkeling zit.
 • De MTB-route (ged. Rode route) vraagt specifieke aandacht van Jan en Peter. Zij zullen tijdens de ledenvergadering hun plannen presenteren. Jullie worden allemaal opgeroepen om mee te helpen de route aan te leggen. Werk aan de winkel.
 • MTB route in Havelte Oost. Er ligt een concept route voor Havelte Oost. De MTB vereniging wil graag meewerken en heeft haar inzet toegezegd. De eerste versie van een route wordt nu beoordeeld met de landeigenaren. Wordt zeker vervolgd.
 • Webmaster en communicatiedeskundigen gevraagd. Onze voorzitter is met enkele leden in gesprek en hopelijk kunnen we tijdens de ledenvergadering mededelingen doen. We komen daar zeker uit.
 • Nieuwe clubkleding bestellen. Anneke Jubbega heeft flink huisgehouden en meer jeugdkleding bestelt. Wij als bestuur hebben daarom een bijdrage verstrekt zodat er tussentijds ook jeugdkleding aanwezig is.
 • Frank Veen is al jaren een belangrijke persoonlijkheid binnen het MTB-wereldje in Nederland. Trainer, official en bewogen mens voor onze sport. Hij heeft aangeboden zich in te zetten voor de vereniging en eventueel een groep training te willen gaan geven. Binnenkort spreekt het bestuur met Frank. Dit met het oog op de Ned. Kampioenschappen jeugd in Havelte.  
 • Nederlandse MTB  Jeugdkampioenschappen 2014. Op zaterdag 7 of 14 juni is Havelte het middelpunt van de fietsende jeugd. Wie wordt de sterkste MTBer van Nederland? Doe jij ook mee?
 • Ledenvergadering. Tot slot, woensdag 20 november ’s avonds om 20:00 uur in De Veldkei in Havelte onze najaarsvergadering. Dat mag je niet missen. Tot dan….….
 • Volgende bestuursvergadering donderdag 16 januari 2014 in Havelte.

Heb je bespreekpunten of ideeën, laat het ons weten.

Secretariaat