bestuurBeste leden, op donderdag 20 oktober heeft het bestuur vergaderd. Iedereen was aanwezig bij Petra. De bestuurlijke hoogtepunten van deze keer:

 • Het ledenaantal per 20 oktober 2011 is 499. Het ledenbestand is weer gegroeid: wie wordt het vijfhonderste lid? Binnenkort meer hierover.
 • De begroting 2012 wordt wederom besproken. De laatste gaatjes worden gevuld en wij leggen een sluitende begroting voor. Wel zullen we er iets harder aan moeten trekken voor wat betreft evenementen sponsoring. Alles wordt ras duurder en we willen de contributie niet laten stijgen. Tijdens de ledenvergadering meer hierover!
 • We spreken voor eerst het programma voor 2012 door. Zie tevens de concept agenda die aan deze nieuwsbrief gekoppeld is. Het idee om te gaan werken met steunleden en donateurs wordt nader uitgewerkt.
 • Bij de trainers zijn een aantal mannen die de cursus MTB trainer willen gaan volgen. Het bestuur is enthousiast hierover en wil de mannen steunen. Als er meer mensen zijn die dit zouden willen, dan willen we dat graag weten. Want misschien kan de cursus dan in de buurt gehouden worden.
 • De C 1000 Abe Brouwer Parel van Drenthetocht was een groot succes. 650 Fietsers en een prachtige dag. Zie de website hierover. Ook is er op 25 september j.l. met het personeel van C 1000 gefietst in de bossen van Havelte. Een mooi idee om bedrijsfeestjes sportief te beginnen.
 • De RABObank jeugddag heeft zaterdag 1 oktober onder mooie weersomstandigheden plaatsgevonden met 35 jonge deelnemers. Zij hebben veel geleerd en een aantal jongeren komt terug om na de kennismaking het fietsen als sport gaan beoefenen. Daar doen wij het natuurlijk voor; jonge aanwas.
 • Bij Martijns Race en bikecenter heeft de sleutelcursus plaatsgevonden. De deelnemers zijn een stuk wijzer geworden door de tips en aanwijzingen van Martijn.
 • De Rode MTB route Havelte is geveld. Doordat de terreineigenaar opdracht heeft gegeven het bos te dunnen is onze rode route bezaaid met bomen. Door het veel te natte weer is het werk gestagneerd waardoor wij de route hebben moeten sluiten. Vervelend maar het is niet anders.
 • Tijdens de ledenvergadering op woensdag 16 november hebben we als thema: Voeding en Sporten. Een thema dat we die avond willen verkennen. Yvonne Landman zal een inleiding houden over voeding in relatie tot het fietsen. Een veel omvattend onderwerp: kom daarom allen!
 • Het bestuur heeft de eerste aanzet gemaakt om het beleidsplan voor de vereniging weer te herzien. Er volgt nog een lees- en verbeterronde waarna het wordt besproken tijdens de ledenvergadering.
 • Volgende bestuursvergadering donderdag 15 december 2011 bij Ruud.
 • Heb je bespreekpunten of ideeën, laat het ons weten.

Secretariaat: