bestuur
Beste leden, op donderdag 15 december j.l. heeft het bestuur vergaderd. Een vergadering bij de familie Smeenk in Havelte. De laatste vergadering voor de kerstvakantie. De volgende punten zijn besproken: 

 • Het ledenaantalper15december2011is515.Daar tegenover staan ruim 40 opzeggingen per 1 januari zodat we weer het nieuwe jaar ingaan met een ledenbestand van 470 leden.
 • Ruim 70 vrijwilligers ontvangen binnenkort hun kerstattentie. Een blijk van waardering voor onze vrijwilligers. Hulde en dank voor hun inzet in het afgelopen jaar.
 • Binnenkort komen we met extra informatie over de veranderingen binnen de KNWU voor wat betreft het basislidmaatschap, kledingeisen en andere zaken. Wolter zal e.e.a uiteenzetten in een stuk dat op de website geplaatst zal worden.
 • Op vrijdag 30 december staat onze jaarlijkse Oliebollentocht op het programma. Harm Dolstra is al weer bezig de rozijnen en krenten te weken. Dus ijs en weder dienende de laatste vrijdag van 2011 om 14:00 uur verzamelen bij de Vlindertuin. Rond 15:15 uur eindigt deze tocht  in de kantine van FDS alwaar de fietsers worden onthaald met heerlijke oliebollen.
 • De MTB Havelte wil graag investeren in haar kader. In 2011 heeft niemand de trainerscursus gevolgd. Met het stoppen van Gerard Gutjens als hoofdtrainer verliezen we onze laatste gediplomeerde trainer. We weten dat 7 mensen geïnteresseerd zijn in de trainerscursus. Deze gegadigden zullen worden aangemeld bij de KNWU waarna er zal worden gekeken of deze cursus in de buurt gehouden kan worden.
 • Mark Harmsma loopt deze winter een maatschappelijke stage bij de vereniging. Hij helpt bij de trainingen en verricht andere werkzaamheden. Een goed idee om tot een nuttige invulling van je studie te komen!
 • Trainingsweekend is gepland laatste weekend in februari. We gaan naar Zuid Limburg en de kosten zijn € 50,00 per persoon. Opgeven via de website en bij de trainers.
 • Zaterdag 7 januari a.s. vindt de eerste wedstrijd van de wintercompetitie 2012 plaats. Let OP! Niet op zondag maar zaterdagmiddag heerlijk trappen in, wie weet, een berg sneeuw.
 • De route vraagt deze vergadering wat extra aandacht. Onverlaten hebben de route verlegd en een levensgevaarlijk situatie gecreëerd. Peter heeft dit weer in oude staat hersteld. Verder hebben er gesprekken plaatsgevonden over het gebruik nabij de Site.  Groot onderhoud vraagt wel enige energie.
 • Het bestuur heeft overlegd over de plaats van de container en ook wat er allemaal in ligt. Hoe kunnen we sommige dingen handiger en beter verplaatsen? Wordt vervolgd.
 • We hebben er een nieuwe sponsor bij!  Bike Totaal Steenwijk (Friso Berkhout) gaat ons de komende 3 jaar steunen. Binnenkort meer hierover.
 • Volgende bestuursvergaderingdonderdag19januari2012inHavelte.
 • Heb  je bespreekpunten of ideeën, laat het ons weten.

Wewenseniedereenhelefijnefeestdagentoeenvooraleengezondensportief2012.

Secretariaat