bestuurBeste leden, op donderdag 11 november j.l. heeft het bestuur vergaderd. Onder het zingen van enkele Sint Maartenliedjes arriveerden de bestuursleden. Het stormde en onweerde buiten. Binnen ging het er “iets” rustiger aan toe. Dat is maar goed ook! De bestuurlijke hoogtepunten van deze keer:

 • Het ledenaantal per 11 november 2010 is 474 De groei gaat gestaag door. De ledenadministratie heeft ook enkele afmeldingen voor het nieuwe jaar binnen. Het mountainbiken blijft in trek.
 • De begroting 2011 wordt besproken en vastgesteld. Ook de rekening 2010 laat een klein positief saldo zien. Tijdens de ledenvergadering op
  17 november as in de Veldkei te Havelte meer over de begroting 2011!
 • Een paar puntjes ter overweging: de afdracht voor een volwassene in 2011 voor de NTFU is ruim € 31,-, tegenover een contributie van € 40,-. Dus van ieder seniorlid houdt de vereniging slechts € 9,- over om alle activiteiten te organiseren.
  Daarnaast  staan we uitvoerig stil bij de veranderingen van regels bij de KNWU. Deze zijn: iedereen moet feitelijk basislid worden (€ 5,-) op termijn fietsen in verenigingskleding (ontheffing mogelijk) en bij wedstrijden moet iedereen lid van een vereniging zijn. Dus even op het laatste moment inschrijven en meedoen is voorbij.
 • Bijdrage aan de KNWU voor de vereniging stijgt in 2011 met € 400,- naar € 600,- per vereniging. Licentiehouders van de KNWU betalen in 2011 minder voor hun licentie. Daarbij komt dat iedereen die betrokken is bij de activiteiten van de wedstrijdafdeling KNWU lid moet worden. Op de ledenvergadering zal de nieuwe regeling van de KNWU toegelicht worden.
 • Nino en Lars houden een tevredenheidsonderzoek. Ruim 40% van de jeugdleden en licentiehouders hebben tot nu toe gereageerd. We zijn zeer benieuwd naar de resultaten. Mocht je het nog niet hebben ingevuld: voor 15 november invullen dat formuliertje en via de gratis envelop retour zenden.
 • De wedstrijdcommissie is al druk doende de Arend Benthemcup in 2011 te organiseren. Het evenement is gepland op 7 en 8 mei 2011 en is voor het eerst een UCI-wedstrijd. Onze Rabobank jeugdwedstrijd is op zaterdag 7 mei dus maak alvast ruimte in uw agenda: helpen op één van beide dagen is zeker gewenst.
 • De nieuwe website is af en kan live gaan. Tijdens de ledenvergadering zal webdesigner Patrick Roelofs (die samen met Theo Nijmeijer aan de wieg heeft gestaan van deze ontwikkelingen) ons wegwijs maken op de website, zodat een ieder zijn weg snel kan vinden. Mis dit unieke moment niet! Vanwege eerdere ervaringen is besloten om (vooralsnog) geen forum en gastenboek meer aan de website te koppelen.
 • Robert Bosma heeft gevraagd of wij als vereniging kunnen deelnemen aan een uitwisselingsprogramma met een partnerstad van de gemeente Steenwijk.  Uiteraard hebben we sympathie voor dergelijke initiatieven, maar de club is actief in de gemeente Westerveld. Wij moeten ons daartoe beperken. Dus als vereniging laten we dat graag over aan de clubs in Steenwijk.
 • We staan iets langer stil bij de cklubkleding. De prints raken op, zodat we goed na moeten denken, wat te gaan doen. De kleding wordt gedrukt bij Bio-Racer in Belgie en Anneke Jubbega verkoopt deze. Dat is geweldig. Hoe gaat het met de levering, wat is de kwaliteit van de kleding en voldoet deze nog aan onze normen? We horen daar wisselende geluiden over zodat we graag nader willen overleggen over het vervolg.
 • Volgende bestuursvergadering  donderdag 16 december 2010. Heb  je bespreekpunten of ideeën, laat het ons weten.
 • Secretariaat:    

 

DATA ACTIVITEIT Wie verantwoordelijk
Zondag 9 januari Wintercomp. ism Steenw.2000 Wedstrijdcommissie Wolter
Zondag 23 januari Zondag 6 februari Zondag 20 februari

Vrijdag 4  t/m 6 maart

Wintercompetitie Wintercompetitie Wintercompetitie

Trainingsweekend

Wedstrijdcommissie Wolter Wedstrijdcommissie Wolter Wedstrijdcommissie Wolter

Wedstrijdcommissie Wolter

Zaterdag 12 maart Kledingbeurs Tweede hansje. Bestuur Jeroen/Anneke
Woensdag  16 maart Voorjaarsledenvergadering Bestuur De Veldkei Havelte
Zaterdag  19  maart Groot onderhoud route Onderhoudsteam Peter
Zaterdag 7 mei Rabobank Jeugdwedstrijd Wedstrijdcommissie Wolter
Zondag 7 en 8 mei Topcomp. Arent Benthemcup Wedstrijdcommissie Wolter
Zaterdag 9 juli Diplomafietsen Jeugdcommissie Laurens
Woensdag 15 juni Clubkampioenschappen Wedstrijdcommissie Wolter
8, 9 en 10 juli Jeugdweekend Jeugdcommissie Laurens
Zaterdag 24 september Rabobank Jeugddag Jeugdcommissie Laurens
Zaterdag 15 oktober Parel van Drenthe tocht Activiteitencommissie Ruud
Zondag 6 november Gevulde koekentocht Henk Wijshake + Ruud
Woensdag  16 nov. Najaarsledenvergadering Bestuur  De Veldkei Hav.
Vrijdag 30 december Oliebollentocht Jeugd en act.commissie