Beste leden, op 8 juli 2010 heeft het bestuur vergaderd. Buiten in de schaduw en dan is het dertig graden. Heerlijk en dat doet het besturen goed. De hoogtepunten:

 

  • Het ledenaantal per 8 juli 2010 is 453. Onverstelbaar. We groeien nog steeds. We heten al die nieuwe leden welkom bij onze vereniging.

  • Woensdag 16 juni 2010 zijn de clubkampioenschappen gehouden. Ruim 80 deelnemers en een schitterende avond met hele goede winnaars.

  • Het jeugdweekend eind juni heeft 29 deelnemers opgeleverd. Volgens de altijd enthousiaste leiding was het een schitterend weekend met als hoogepunten, fietsen in Steenwijk voor de jongsten en het diplomafietsen. Aan het diplomafietsen deden 36 jeugdleden mee. De diploma´s zijn tijdens de laatste training op 3 juli j.l. uitgereikt; degene die hierbij afwezig waren krijgen hun diploma na de zomerstop tijdens de zaterdagtraining uitgereikt. Ook dit jaar werkte het prachtige weer mee aan een mooie afsluiting van het voorjaar.

  • Er zijn enkele ideeën geopperd bij het bestuur. Zo is het idee aangeleverd om tijdens de jeugdwedstrijden op zaterdag een trainer mee te sturen. Een idee dat we zeker willen omarmen en om in 2011 te zoeken naar iemand die daar inhoud aan wil geven.

  • Zo hebben twee jeugdleden het idee opgepakt om onder de leden een tevredenheidsonderzoek te houden. We denken dat we dat onderzoek dit najaar gaan houden onder de jeugd tot 18 jaar. Dan kun je daarna gericht een jeugdbeleid opzetten. We hebben hoge verwachtingen van dit onderzoek.

  • Ook ligt er een aanbod om eens te kijken naar onze website. De site voldoet in principe, maar soms moet je vernieuwen. Dus de komende maanden willen we bezien of onze website verbeterd kan worden.

  • De wedstrijdcommissie wil in 2011 een UCI wedstrijd gaan organiseren en wij hebben ons daarvoor aangemeld;

  • Voor de RABOBANK kennismakingsdag op zaterdag 18 september hebben we al een aantal zaken geregeld. Leuk voor als je zin hebt kennis te maken met MTB-sport.

  • Het bestuur wenst alle leden een hele fijne zomervakantie toe en vooral veel mooi weer en goed op de fiets blijven zitten. Dus veel plezier!

  • Volgende bestuursvergadering donderdag 2 september 2010. Heb je bespreekpunten of ideeën, laat het ons weten.