wit-bandenspoor
Door de organisatie van de 4×4 dag op 24 maart jl., zijn inschattingsfouten gemaakt betreffende het afzetten van de voor hun niet toegankelijke gebieden. Daardoor zijn een aantal stevige 4×4 voertuigen in het gebied rond en in de kogelvanger aan het rijden gegaan. Door tweemaal tijdig ingrijpen van de terreinopzichter en ondergetekende is denk ik erger voorkomen. Ook de tijdige telefoontjes van Hans en Arnoud hielpen hieraan mee.

Samen met de organisatie van deze 4×4 dag en de terreinopzichter zijn, ook met het oog op de toekomst, alle plekken en sporen bekeken. Er is in onderling overleg nog bekeken op wat voor manier de vernielingen worden aangepakt en opgelost.

Ik ga er vanuit dat bovenstaande de vreemde sporen in het gebied rond de kogelvanger verklaren. Mochten er toch nog vragen zijn bel of mail mij gerust.

Met vriendelijk groet,

Peter Beijne
06-53239474
peterbeijne@planet.nl