Wijziging Groene Route

Zoals al in de ALV aangekondigd wordt de groene MTB route verlegd. In overleg met een van de grondeigenaren waar een gedeelte van de route over loopt is er besloten om 2 stukken aan te passen. Deze 2 stukken lopen doot het Natura2000 gebied Holtingerveld. Zoals bekend is dit een kwetsbaar natuurgebied en o.a. Natuurmonumenten is hier bezig met beheersmaatregelen. Die gewijzigde route gaat nu om het kwetsbare Westerzand (2e omleiding) heen, zodat de natuur daar verder kan ontwikkelen.

De eerste omleiding (nabij Camping ‘t Holtingerzand / weg achter de Es) is inmiddels doorgevoerd en de routepalen zijn verplaatst.

Voorlopig is de tweede omleiding met tijdelijke bewegwijzering aangeduid, dit zal zo snel mogelijk vervangen worden door de bekende palen met het MTB logo.