Het bestuur van onze mooie mountainbikevereniging heeft enkele wijzigingen ondergaan. Door het gebrek aan invulling van de vrijgekomen functies en het, vanwege privé redenen, terugtrekken van Emiel Bezembinder was het voor de overgebleven bestuursleden niet mogelijk om de belangen van de vereniging op een juiste manier te behartigen.

Gelukkig is Kaj Rietberg bereid gevonden om voor de functie van secretaris toe te treden in het bestuur. Oud bestuursleden Wolter Bosscha en Rik Smit hebben samen met Bernhard Mansier het initiatief genomen om tijdelijk  het bestuur aan te vullen.
Bernhard zal alles met betrekking tot de trainingen verzorgen, Wolter beheert de portefeuille wedstrijdzaken en Rik zal de taken van voorzitter op zich nemen.

Op deze manier kan het bestuur weer op een juiste wijze opereren en kan er “rustig” gekeken worden hoe deze functies ingevuld worden in de toekomst.

Samen met de zittende bestuursleden Rianne Wijnen (penningmeester), Arjan Otter (terrein) en Xander Bronckhorst (activiteiten) maakt dit dat het bestuur weer compleet is.

Uiteraard neemt dit niet weg dat er nog vacatures voor het bestuur open staan. De invulling van Wolter, Bernhard en Rik is van tijdelijke aard. Is er iemand die zich geroepen voelt laat diegene dit dan alstublieft melden bij een van de bestuursleden.
Tevens is het de bedoeling dat er taken ondergebracht worden in diverse commissies. Hier zal op een later moment meer informatie over komen en zal gevraagd worden wie in deze commissies zijn steentje bij wil dragen. Met zo’n  grote en levendige vereniging als deze verwachten wij dat deze commissies snel gevuld zijn.

Namens het bestuur,

Rik Smit