Toegankelijkheid terreinen en Waarschuwingen

ALGEMEEN

 • vermijd de wandelpaden, ook in de gebieden waar op dit moment geen toezicht is.
 • houd je aan de onderstaande afspraken, gebeurt dat niet dan kan dit problemen geven voor het ATBen in de toekomst.
 • houd je aan de gedragscode voor ATB-ers.
 • gebruik je verstand, denk na en denk niet het staat er niet dus zal het wel mogen.
 • het terrein is van een ander, deze bepaalt wat wel en niet mag.

HAVELTE - WEST (kazerne kant)

 • Let op of er afsluitingen worden aangegeven (met borden) van de Rode-route (ivm activiteiten) in het binnenterrein. De toestemming voor de Rode-route wordt namelijk jaarlijks bezien en deze toestemming zal indien er teveel problemen zijn niet worden verlengd.
 • Het oude deel van de blauwe ATB-route is, na de omlegging, plaatselijke versperd. De reden hiervoor is dat het berijden van dit deel van de route niet meer is toegestaan en daarom verboden terrein voor ATB-ers is.
 • De begrenzing van het gedoogde trainingsgebied rondom de voormalige Amerikaanse Basis is niet voor iedereen even helder en duidelijk, daarom hieronder de grenzen van dit gebied:
 1. Het gebied wordt aan kant 1 begrensd door de Ruiterweg
 2. Het gebied wordt aan kant 2 begrensd door de Siteweg en het verlengde hiervan
 3. Het gebied wordt aan kant 3 begrensd door de tankbaan
 4. Het gebied wordt aan kant 4 begrensd door de overgang van bos in de es achter Darp (Dit is de denkbeeldige lijn die begint bij de van Heutzweg in Darp en via het punt waar de Atb-route bij de Es uitkomt, doorloopt tot aan de tankbaan)
 • Aan diegene die gebruik maken van het gedoogde trainingsgebied rondom de voormalige Amerikaanse basis de volgende verplichtingen:
 1. Maak alleen gebruik bestaande paden en creëer geen nieuwe paden.
 2. Houd je aan het verbod om binnen de tankbaan te komen (alleen op de rode route mag dat en dan ook nog alleen in het weekend).
 3. Houd rekening met de daar lopende ATB-route en blokkeer deze niet onnodig.
 4. Rijd niet tegen de rijrichting van de ATB-route in en kruis deze zo min mogelijk.
 5. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van anderen.
 6. Denk aan en geef acht op de medegebruikers van dit gebied. Groeten en langzaam voorbij rijden is een MUST.
 7. Rijd in kleine groepen en schreeuw anderen niet aan de kant.

HAVELTE - OOST (hunebed kant)

 • Eigenlijk mag hier nergens buiten de fietspaden gefietst worden. Bij defensie, de grootste eigenaar, ontbreekt de bebording, daardoor wordt aan toezicht niets gedaan.
 • Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Mw Pigaud hebben wel bebording. De eerste twee gedogen ATB-ers in hun gebied met uitzondering van onderstaande:
 1. Staatsbosbeheer verbiedt mountainbiken in de gebieden rondom de hunebedden. Het gebied aan de heuvelkant wordt ruwweg begrensd door de Helomaweg, de Lupinenweg, het 2e wortelpad en de Hunebeddenweg. Het verbod aan de andere kant van de weg behelst dat deel waar de wandelroutes lopen (voor de Parel van de Drenthetocht krijgen we meestal toestemming om hier te mountainbiken).
 2. Natuurmonumenten verbiedt mountainbiken op hun terrein rondom het Brandeveen.
 3. Mw Pigaud, Ooster- en Westerzand, wil geen ATB-ers op haar terrein.
 • Let op dit is de huidige situatie. Op termijn verandert er met de komst van Natuurgebied Havelte-Oost en Natura 2000 nogal wat. Wat de gevolgen hiervan zijn is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat er veel zal veranderen is een feit.