MTB Havelte eo Sportklasse 

 

Toelatingseisen, regels en afspraken toelating tot de groep sportklasse.

 

 Sportklasse:

Naast toelatingseisen zijn er ook aanvullende eisen. Deze staan onder het kopje Wedstrijdgericht vermeld.     

 

De sportklasse is opgesplitst in twee groepen:

 

De A en B-groep:

Dit om grote niveauverschillen tegen te gaan. Het trainerscollectief bepaalt of de renner/rensters voldoet aan de eisen om toegelaten te worden tot de Sportklasse en in welke groep de renner of renster wordt ingedeeld

 

Toelatingscriteria: 

 

Minimumleeftijd:

 

De renner moet in het jaar van toetreden tot de sportklasse in categorie 3 (KNWU) rijden.

Voor meisjes is dit categorie 2.

In dat jaar worden ze 10 jaar. Het maakt geen verschil of ze dan in januari of december 10 worden.

 

Vaardigheden

De renner of renster dient de basistechniek zoals geleerd wordt in groep 1 t/m groep 3 aantoonbaar te beheersen.

 

Wedstrijdgericht: 

We trainen gericht op wedstrijden. Er wordt dan ook verwacht dat de renner/renster wedstrijdgericht is en geregeld deelneemt aan een wedstrijd in de vorm van LJC, zomercompetitie, wintercompetitie, streetraces, KNWU Noord of wedstrijden van andere verenigingen. Als deze afspraak niet nagekomen wordt loopt de renner de kans weer in een recreatieve groep geplaatst te worden.

 

LJC Havelte:

Tijdens deze wedstrijd verwachten we alle renners van de sportklasse aan de start.

 

Winter- en zomercompetitie:

Deze wedstrijden zijn zo laagdrempelig dat we hier de renners ook aan de start verwachten.

 

School is belangrijker dan sporten, dit gaat voor wedstrijd rijden

 

Voor alle wedstrijden en trainingen geldt: Clubkleding verplicht!!!

 

Tijdens alle trainingen en clubactiviteiten verwachten we inzet en een sportief gedrag naar elkaar en naar de trainers.

 

We zijn een team!! Tijdens de wedstrijd zijn jullie tegenstanders, daarnaast maatjes!!!

 

 

De trainers.