bestuurBeste leden, op woensdag 17 december heeft het bestuur vergaderd. De bijeenkomst was bij Jannie en Wolter in Tuk. De volgende punten zijn besproken:

 • Het ledenaantal is per 15 december: 523. We hebben bijna 40 afmeldingen. Belangrijk is natuurlijk wel dat leden die zich willen afmelden dit doen voor 31 december 2014. Wij hopen natuurlijk van niet maar, ….!
 • De plannen voor de route op Havelte Oost liggen nu op de uitwerktafel. 19 kilometer met een extra lus van 9 kilometer voor de bikkels onder ons. De komende weken worden de palen geplaatst. Er worden vrijwilligers gevraagd voor een aantal zaterdagen waarop er aan het werk wordt gegaan. We rekenen op onze leden om dit mogelijk te maken. Eind Januari staat de opening gepland…..
 • De Ledenvergadering op woensdag 19 november 2014 in De Veldkei kende een bedroefend lage opkomst. Daarom zal het bestuur zich gaan beraden op hoe dit vorm te gaan geven in de toekomst. Je moet wel wat meer te bieden hebben dan plannen en visies. Dus de volgende keer meer reuring, eten en drinken of een goede spreker.
 • Basislidmaatschap KNWU. Voor 2014 worden de zaken nog afgehandeld via het alsnog innen van de bijdragen. Voor 2015 zal dit lidmaatschap anders gaan en via de KNWU. Hierbij betalen de vaak “eenmalige” leden iets extra. Wolter zal dit proberen uit te leggen op de site.
 • Activiteiten, we hebben het programma staan. De oliebollentocht op maandagmiddag 29 december om 14:00 uur is onze feestelijke jaar afsluiting. Dan staan in het nieuwe jaar de 4 wedstrijden van de Wintercompetitie op de rol en hebben we op zondag 15 maart onze Supertrack MTB toertocht. Dus weer het nodige te doen.
 • Wat weten we eigenlijk? [H1] MTB vereniging Havelte is een snel groeiende vereniging. Uiteraard zijn alle werkzaamheden de afgelopen jaren met veel plezier gedaan door een groot aantal vrijwilligers. We zijn nu op een punt gekomen dat er vraag is naar mensen die willen meewerken aan de verdere opbouw van de vereniging en een bijdrage willen leveren aan de continuïteit.
 • Om de toekomst van onze vereniging te kunnen garanderen is het nodig te kunnen bouwen en vertrouwen op vrijwilligers. Alleen met vrijwilligers kunnen we onze vereniging draaiende houden!!
 • De komende periode zijn we op zoek naar nieuwe mensen voor diverse taken en activiteiten. Binnenkort meer hier over op de site!”
 • Onder het idee om meer vrijwilligers te werven gaan we een enquête houden onder de leden om er achter te komen of er mensen zijn die iets willen doen binnen de club. We vallen vaak op de zelfde mensen terug. Maar we hebben wel nieuwe talenten nodig bij de trainingen, activiteiten en ondersteuning bij de route.
 • Sponsoring een thema dat de afgelopen jaren prima is gegaan. Maar er zijn ons enkele sponsoren ontvallen en daarmee moeten we aan de slag. Mede hierdoor is dit een van de taken waar wij mensen voor zoeken. Hiernaast gaan we ons ook meer richten op het op een andere manier binnenhalen van geld, denk bijvoorbeeld aan subsidies, club van 50/100 of crowdfunding. Wolter en Ruud pakken dit eerst op maar zijn op zoek naar steun. Ben jij commercieel ingesteld en  is dit echt iets voor jou? Stuur dan een berichtje naar het bestuur.
 • Volgende bestuursvergadering donderdag 15 Januari 2015. Heb je bespreekpunten of ideeën, laat het ons weten.

2014 is bijna ten einde. Een jaar met veel sportieve activiteiten en hoogtepunten. Mede door uw inzet en steun is het een succes geworden. Daarvoor onze dank!

Wij wensen u en de uwen fijne feestdagen toe en een gezond 2015. 

Bestuur van Mountainbikevereniging Havelte e.o.