Beste leden van Mountainbikevereniging Havelte e.o.,

 

 

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor het bijwonen van de ledenvergadering.

 

Nu de corona-maatregelen het weer mogelijk maken om elkaar live te ontmoeten, willen we daar graag gebruik van maken. Dat betekent dit een ‘fysieke’ vergadering wordt.

 

Hierbij gelden wel nog steeds de corona-maatregelen: 1,5 meter afstand houden en het volgen van aangegeven looprichtingen en andere aanwijzingen in het gebouw. Daarnaast geldt een maximum aantal deelnemers, gezien de omvang van de zaal die we ter beschikking hebben, van 40 personen. Ook moeten de aanwezigen bij binnenkomst hun naam en contactgegevens vermelden voor een eventueel contactonderzoek door de GGD.

 

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 28 juni van 20:00 tot 21:45 uur in De Veldkei in Havelte, Veldkamp 77.

 

Wil je de vergadering graag bijwonen, geeft dat dan uiterlijk donderdag 24 juni door via secretaris@mtbhavelte.nl.

 

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering van 11 maart 2020 (wordt ter vergadering uitgereikt)
 4. Financiën (stukken worden ter vergadering uitgereikt)
  1. financiële stukken 2020
  2. Beoordeling door de kascommissie
  3. Begroting 2021
 5. Bemensing bestuur
  1. Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
   1. Wolter Bosscha
   2. Peter Beijne
 • Marc Supèr
 1. Daarnaast is er nog één vacature
 1. Bij het bestuur hebben zich al een aantal personen gemeld die interesse hebben in een bestuursfunctie. Ter vergadering worden bekend wie dit zijn.
 2. Ook kunnen geïnteresseerden in een bestuursfunctie zich ter vergadering melden
 3. Verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden
 1. Activiteiten(planning)
 2. Leden
 3. Sluiting

 

Na afloop is er gelegenheid om even gezellig na te praten onder het genot van een drankje. Wel moeten we uiterlijk 21:45 uur het pand verlaten en De Veldkei heeft aangegeven dat hier streng op wordt toegezien door de gemeente.

 

Graag tot de 28e!

 

Het bestuur