LOGOhavalteUITGEKNIPTzwartnaarroodOnze jaarlijkse najaarsvergadering is soepel en rustig verlopen. Het bestuur had een iets hogere opkomst verwacht maar de aanwezigen hebben open en constructief gedebatteerd over de koers van onze vereniging. De basis van deze vergadering was echter de begroting voor 2015. Door stijgende kosten en meer activiteiten werd een voorstel van het bestuur, om de contributie met € 2,50 te verhogen, met algemene stemmen goedgekeurd. De begroting zag er prima uit en enkele grotere evenementen zoals onze Nationale wedstrijden kunnen doorgaan mits er een sponsorbijdrage tegenover staat.

Na de pauze hebben Herbert en Ruud ons meegenomen in de ontwikkelingen van de club. Daarbij kwam er een goede discussie los over de vrijwilligers de trainers, de activiteiten, de natuur en de wensen en mogelijkheden in de toekomst. Kern is wel dat leden en bestuur de juiste energie stoppen in de goede dingen waar leden blij van worden. Van hen wordt wel verwacht soms eens mee te helpen met de activiteiten en het onderhoud van de routes. Klik hier voor de powerpoint presentatie

Klik hier voor de  Activiteitenplanning van 2015

Tot slot is er een oproep gedaan om zelf met goede ideeën te komen en ook de vrijwilliger 2014 voor te stellen.