Beste leden,

Zoals jullie wellicht hebben vernomen, zijn de regels en tarieven van de KNWU met ingang van 2011 behoorlijk gewijzigd. Alles over deze regels is te vinden op http://www.knwu.nl/wijzigingen_2011/wijzigingen_2011.html

Zo dienen alle renners in verenigingskleding deel te nemen aan wedstrijden (2011 nog overgangsjaar) en worden de daglicenties afgeschaft.

De vereniging heeft in haar najaarsledenvergadering besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om voor de categorieën amateurs en masters, dispensatie voor de kledingregels te verlenen. Deze categorieën zijn dus vrij om in hun eigen kleding aan wedstrijden deel te nemen (voor de funklasse geld dit automatisch).

Verder kunnen, zoals het er nu naar uitziet, alleen basisleden van de KNWU deelnemen aan wedstrijden. Dit basislidmaatschap kost € 5,- en zal door de KNWU bij de vereniging in rekening worden gebracht. Met dit basislidmaatschap ben je het hele jaar verzekerd voor alle disciplines binnen de KNWU. Deze regel geldt voor zowel jeugd als funklasse renners.

Ook voor licentiehouders zal door de KNWU € 5,- in rekening worden gebracht bij de vereniging. De vereniging wordt gevraagd alle leden die wedstrijden gaan rijden, aan te melden via de website.

Om dit te kunnen doen zijn wij jullie gegevens nodig. Dus als je van plan bent om het komende jaar licentie aan te vragen of basislid te worden, meld je dan even aan bij mij op het e-mailadres: wolterbosscha@live.nl

De gegevens die ik nodig ben zijn:

Voornaam/ achternaam

Adres

Woonplaats

Leeftijd

e-mailadres

Categorie waarin gefietst gaat worden

Als je een licentie wilt, dien je deze zelf ook aan te vragen bij de KNWU via hun website.

Ik zal dan zorgen dat je gegevens doorgegeven worden aan de KNWU. De kosten zullen door de vereniging worden doorberekend aan de betreffende leden.

Als je je aanmeld, of een licentie bij de KNWU aanvraagt, machtig je daarmee tevens de vereniging om middels automatische incasso € 5,- van je rekening te innen.

Ik kan me voorstellen dat er nog veel vragen leven betreffende de nieuwe regelgeving. Je kunt deze stellen op bovenstaand e-mailadres. Ik zal dan proberen deze vragen te beantwoorden.

Ook de KNWU heeft een e-mail adres geopend voor deze vragen t.w. wijzigingen2011@knwu.nl

Ik zal proberen alle publicaties te volgen welke de KNWU aangaande deze zaken uitbrengt en jullie hiervan via de websdite op de hoogte te houden.

Namens de wedstrijdcommissie,

Wolter Bosscha2010-11-knwu