Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Het voorjaar staat weer voor de deur, wat betekend dat er weer een voorjaarsvergadering op de agenda staat.

Wij hebben deze gepland op maandagavond 11 april, zet deze datum vast in uw agenda.

In de bijlage vindt u de voorgestelde agenda, de tijden/locatie en de notulen van de najaarsvergadering van 2021.

Alvast vooruitlopend op de inhoud van de agenda, wij als bestuur zijn opzoek naar een secretaris(se). Afgelopen najaarsvergadering heeft onze huidige secretaris aangeven niet meer herkiesbaar te zijn, tot onze grote spijt.

Maar nu ligt daar een schone taak te wachten, misschien wel voor u.

Wat wordt er nu van een secretaris(se) verwacht:

Wat doe je allemaal als secretaris:

– je zorgt door het maken van een goede agenda en verslag/actielijst voor effectieve overleggen van het bestuur (10 keer per jaar) en van de algemene ledenvergadering (2 keer per jaar).

– je onderhoudt contacten met de NTFU, KNWU, KvK, gemeenten en andere (wieler)sportverenigingen over bijvoorbeeld: cursussen/opleidingen voor bestuurders en trainers/begeleiders, het aanmelden/organiseren van evenementen en het up to date houden van de verenigingspagina op fietssport.nl.

– je coördineert het aanvragen van subsidies bij gemeenten.

– je bent de postbus van de vereniging voor zowel papieren als digitale post van instanties en van mensen die vragen hebben over de vereniging.

– je zorgt samen met de webmaster voor goede en tijdige communicatie van verenigingsnieuws op de webpagina en sociale media.

Gemiddeld kost de functie 4 uur per week, soms wat meer en meestal wat minder. En je staat er zeker niet alleen voor, je vormt samen met de voorzitter, penningmeester en de bestuursleden die zich bezighouden met beheer & onderhoud, activiteiten en wedstrijden een goedlopend team. Er is altijd ruimte om meer of minder zaken op te pakken, al naar gelang ieders beschikbare tijd en interesse of kwaliteiten.

Natuurlijk is het ook mogelijk om deel-secretaris te worden. Je zou deze functie prima met 2 personen kunnen vervullen.

Wij hopen u allen te mogen ontvangen op 11 april.

Met vriendelijke groet,

Bestuur MTB Havelte e.o.