Info mbt training MTB Havelte

Als MTB Havelte willen wij iedereen op de hoogte stellen van het volgende.
Deze week is er bij een scholiere op een basisschool in Havelte het coronavirus vastgesteld. De betrokken leerkrachten en de onderwijsassistente zijn in thuisquarantaine gegaan. De school blijft gewoon open.
Deze leerlinge is geen lid van van onze vereniging en wij zien dan ook geen noodzaak om de trainingen op te schorten. Wel vragen we iedereen om nog even goed naar richtlijnen van het RIVM te kijken en deze na te leven.

Maatregelen om verspreiding te voorkomen
• Was vaak je handen met water en zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Werk zoveel mogelijk thuis.

Ben je ziek?
Als je één of meer klachten hebt die passen bij een infectie met COVID-19 kun je getest worden.
• Milde klachten: Verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging of als je plotseling niet goed meer ruikt of proeft. Blijf thuis, laat je testen, ziek uit. Kijk op Rijksoverheid.nl
hoe je een afspraak voor een test maakt.
• Ernstige klachten: Benauwdheid en/of koorts (boven de 38 graden) of als je je steeds zieker voelt. Bel dan direct de huisarts of de huisartsenpost.