De maatregelen om de corona-besmettingen zoveel mogelijk in te dammen zorgen ervoor dat alles voor iedereen nog steeds anders is dan normaal. Dat geldt ook voor het reilen en zeilen binnen onze vereniging.

 

Trainingen

Op 20 januari jl. berichtten we jullie dat we alle trainingen tot nader order hebben afgelast, om ons steentje bij te dragen aan het verder naar beneden brengen van het aantal besmettingen. Gezien de ontwikkeling van het virus en de (verlengde) maatregelen van het kabinet, hebben we besloten om tot en met 2 maart alle trainingen af te lasten. Op dat moment bekijken we of en hoe we op een verantwoorde manier de trainingen weer kunnen laten plaatsvinden.

 

Voorjaarsledenvergadering

Onze voorkeur gaat sterk uit naar een voorjaarsledenvergadering waarin we elkaar fysiek kunnen ontmoeten. Dat kunnen we op dit moment logischerwijs helaas niet organiseren. Een digitale ledenvergadering is een alternatief, maar daarvan willen we op dit moment liever nog geen gebruik maken. Om die reden hebben we besloten om de voorjaarsledenvergadering te verplaatsen naar een later moment dit jaar. Tijdens die vergadering staan onder andere het verslag en de jaarrekening op de agenda.