dsc_5099__1228842051Beste leden, op donderdag 14 oktober jl. heeft het bestuur vergaderd. Helaas was niet iedereen aanwezig, maar een verjaardag is belangrijker dan de MTB-club. Dat is maar goed ook! De bestuurlijke hoogtepunten:

 • Het ledenaantal per 14 oktober 2010 is 462. De laatste twee weken zijn er enkele jeugdleden bijgekomen. Dat is de spin-off van onze Rabobank kennismakingsjeugddag. We willen graag investeren in de jeugd en we heten de nieuwe leden welkom bij onze vereniging.
 • De concept begrotingvoor 2011 is klaar. We gaan het weer voor elkaar krijgen om op de najaarsvergadering een sluitende begroting aan onze leden voor te leggen. De financiën voor dit jaar zien er rooskleurig uit: door hogere inkomsten en lagere uitgaven hebben we zelfs ruimte om nog enkele investeringen te doen. Tijdens de ledenvergadering zal onze penningmeester de financiële vertaling van de plannen voor 2011 toelichten.
 • De verenigingstent heeft nieuwe zijstukken gekregen. Tijdens de Twaalfde Parel van Drenthe zijn de zijstukken ingewijd. De dames van de verzorging waren zeer te spreken. Nu nog een kachel erbij en het is helemaal goed.
 • Nino Santing en Lars Koldeweij gaan een tevredenheidsonderzoek houden. Binnenkort krijgen alle jeugdleden en alle licentiehouders een enquêteformulier. Graag invullen zodat we kunnen zien wat er onder deze leden leeft. We gaan uit van minimaal 60% ingevulde formulieren retour.
 • De wedstrijdcommissie organiseert in 2011 een UCI wedstrijd; deze is gepland op 8 mei. Op 7 mei 2011 is de Rabobank Landelijke Jeugdwedstrijd gepland. Zet deze data dus maar vast in de agenda!
 • Het bestuur praat al over volgend jaar, terwijl de Gevulde koeken- en de Oliebollentocht nog moeten plaatsvinden. De activiteitenagenda voor 2011 is opgesteld en zal tijdens de komende ledenvergadering op woensdag 17 november a.s. worden vastgesteld.
 • Het idee is om in 2011 een verkorte curusus Mountainbiketrainer te organiseren. Dit voor ons huidige kader en ouders die wel eens mee fietsen in de groep. Gewoon meer achtergrond krijgen over deze mooie sport. Interesse? Meld je aan bij Laurens Koldeweij en Wolter Bosscha (zie de mailadressen op de website).
 • De nieuwe website is bijna af. We hopen tijdens de ledenvergadering een eerste presentatie hiervan te zien. Ook zullen we onze kampioenen en hun trainers in het zonnetje te zetten. Zij hebben het verdiend.
 • Sportpret in Westerveld. Onder deze naam wordt er in het voorjaar van 2011 een aanbod gedaan voor all schoolkinderen vanaf groep 4 van de basisscholen in Westerveld. Zij kunnen 3 zaterdagmiddagen kennismaken met de MTB. Fietsen beschikbaar. Meer weten: Laurens Koldeweij (zie mailadres op website).
 • Het bestuur heeft besloten om dit jaar niet mee te doen aan de Kerstmarkt in Havelte.
 • Eind 2011 bestaat de vereniging 12,5 jaar; dit heuglijke feit zullen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan!! Houd de berichtgeving in de gaten.
 • Sinds kort hebben we 15 MTB’s voor kinderen ter beschikking. Deze fietsen zijn eigendom van de KNWU maar ons lid Bert Groenestege uit Kuinre beheert ze. Dus als vereniging kunnen we redelijk snel aan materiaal komen. Meer weten: Contact leggen met de KNWU!
 • Volgende bestuursvergadering donderdag 11 november 2010. Heb je bespreekpunten of ideeën, laat het ons weten.
 • Ledenvergadering: woensdag 17 november 2010 in De Veldkei te Havelte.

Secretariaat: