Het weekend van 8 tot en met 10 juli 2022 vindt er een grote militaire oefening plaats op Havelte West. Op deze dagen is het niet mogelijk op ATB route Rood te rijden.

In het belang van de veiligheid en onze relatie met defensie zouden we het op prijs stellen als deze afsluiting gerespecteerd wordt.

Bedankt!

Het bestuur