Maandagavond vond er weer een ledenvergadering plaats en die was voor het eerst sinds ruim een jaar weer in fysieke vorm, met een nieuwbrief tussendoor eind vorig jaar.

In De Veldkei in Havelte werd het een gezellige en informatieve avond. Omdat de laatste ledenvergadering in najaar 2020 niet doorging, maar is vervangen door een nieuwsbrief, werden zowel de financiële stukken over het jaar 2020 behandeld als de begroting voor 2021.

De vereniging staat er, ondanks het feit dat we vanwege corona nauwelijks evenementen konden organiseren, financieel goed voor. Er zijn een aantal sponsoren bijgekomen, onder andere Grada Bikes en MTB Verhuur Havelterberg, naast de sponsors die we al hadden. Dus dat gaat goed! De financiële stukken zijn gecontroleerd door de kascommissie en de vergadering heeft ermee ingestemd.

Ook het ledenaantal is al jaren stabiel, ongeveer 470 leden waarvan ongeveer 130 jeugdleden.

Het bestuur kent een aantal wijzigingen. Na jarenlange trouwe staat van dienst, beide meer dan 20 jaar (!), namen voorzitter Wolter Bosscha en de man van beheer & onderhoud Peter Beijne afscheid. Oud-voorzitter Ruud Smeenk sprak beide heren toe, waarbij hij wat mooie anekdotes uit het verleden vertelde. Een verrassing voor hen alle drie was dat de ledenvergadering heeft besloten om hen gedrieën tot ere-lid van de Mountainbikevereniging Havelte e.o. te maken!

Ook Marc Supèr nam afscheid als bestuurslid, maar zet gelukkig zijn werk als jeugdcoördinator voort. Dat betekent dat de jeugdtrainingen, de Rabo Jeugddag en bijvoorbeeld de opleidingen voor de trainers onverkort doorgaan. Ook Wolter Bosscha blijft actief, onder andere in de wedstrijdcommissie en als beheerder van de ledenadministratie. Deze laatste taak neemt hij over van Klaas Jan Heijs, die dit jarenlang onder zijn hoede had.

Tot nieuwe bestuursleden zijn benoemd Emiel Bezembinder en Arjan Otter. Het bestuur gaat onderling bepalen hoe de taakverdeling eruit gaat zien. Daarnaast zal het bestuur gesprekken voeren met Xander Bronkhorst en Sander van Gelderen die zich spontaan hebben gemeld als geïnteresseerden voor een functie als bestuurslid

Kortom, de vereniging staat er goed voor en het was weer fijn om elkaar in levende lijve te zien en spreken!