Naar aanleiding van de uitslag van de enquête die onlangs is verstuurd aan alle leden hebben we besloten om de dinsdagavondtrainingen voor de 15 plussers anders in te gaan richten.

Uit de antwoorden op de vragenlijst is gebleken dat er veel behoefte is aan meer techniektraining.

Uit veel antwoorden bleek dat men dacht/vond dat het soms wel hard gaat tijdens de trainingen.

Een andere reden dat leden niet op de dinsdagavondtrainingen komen is het tijdstip en de dag.

Hier kunnen we heel duidelijk over zijn, de dinsdagavond staat vast en zal ook geen punt van discussie worden.

De clubkleding is zeker geen verplichting. Als je besluit de trainingen door te zetten vragen we van je om enkel een shirt aan te schaffen om eenheid in de groep te krijgen. (te bestellen voor slechts 35 euro)

We hebben als trainers de koppen bij elkaar gestoken en besloten dat we voor een groter aantal leden trainingen willen opzetten.

Deze trainingen zullen meer techniekgericht zijn en de nadruk zal minder op snelheid liggen.

Om een realistisch beeld te krijgen van het niveau en het aantal leden dat deze trainingen zal volgen hebben we besloten om voor de zomerstop hier nog mee te beginnen.

We gaan hiermee starten op:

Dinsdag 29 juni en 6 juli.

Zoals gebruikelijk verzamelen we op de parkeerplaats van de Toegangspoort (vlindertuin, van Helomaweg)

Na de zomerstop starten we weer op 24 augustus.

De bedoeling is dat we starten om: 19:00 uur.

Kom op tijd zodat we vlot de groepen kunnen indelen en van start kunnen gaan.

Voor vragen en of suggesties ben ik bereikbaar op:

0650522262   (liefst na 18.00 uur) of via de mail: info@mtbhavelte.nl